Škola - prijatie žiakov

Predpoklady pre prihlásenie

Ako spoločná škola je DSB zo zásady otvorená všetkým po nemecky hovoriacim žiakom všetkých národností, do naplnenia kapacity školy.

Predpokladom sú dostačujúce vedomosti nemeckého jazyka pre danú úroveň triedy, aby žiak vyučovaniu porozumel. Zaradenie do triedy je po absolvovaní vstupného testu uskutočnené školou. K DSB je pripojená materská škola, v ktorej sa deti hrou učia nemeckú reč a žijú s ňou.

V predškole pokračuje intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka, aby bol zaručený bezproblémový prechod do základnej školy. Deti bez znalosti nemeckého jazyka prihlásené do predškoly, podstúpia intenzívny kurz nemčiny. Predškolu deti ukončia "jazykovým diplomom" na základe jazykového testu.


Keďže je kapacita školy resp. materskej školy obmedzená, odporúčame čo najskoršie prihlásenie. Ak sú triedy resp. skupiny plne obsadené, môžu byť deti zapísané na čakacie listiny a po zapisovacom poradí prijímané, ak sa miesta uvoľnia. Rodič alebo oprávnený vychovávateľ prihlasuje dieťa osobne priamo na škole počas predom dohodnutého termínu na kontakte tu.

Pri žiadosti o prijatie žiaka by sa mali predložiť nasledovné dokumenty:

  • Vyplnená a podpísaná žiadosť o prijatie a kmeňové údaje - Formuláre a dokumenty
  • Rodný list dieťaťa
  • Očkovací preukaz dieťaťa
  • Lekárske potvrdenie
  • Potvrdenie o oprávnení na starostlivosť o dieťa (ak sú rodičia rozvedení)
  • Potvrdenie o prihlásení občana (občiansky preukaz)
  • Odhlásenie z predchádzajúcej školy
  • Predošlé vysvedčenia
^ TOP