Škola - základná škola

Základná škola

Základná škola sa začína prvou a končí štvrtou triedou. Nástup do piatej triedy nasleduje po odporúčaní školy, po rozhodnutí konferencie učiteľov. Momentálne škola prijíma žiakov do všetkých tried základnej školy. Predpokladom na prijatie je dostatočná znalosť nemeckého jazyka, aby bolo umožnené úspešné učenie. O prijatí žiaka rozhoduje riaditeľ školy.

^ TOP