Škola - gymnázium

Od školského roku 2015/2016 ponúka Nemecká škola Bratislava všetkých osem tried gymnázia, t.j. ročníky 5 až 12. V júni 2016 ukončia našu školu prví absolventi s úspešne vykonanou maturitou.

Na základe systémov vzdelávacieho procesu je možné po 9.ročníku dosiahnuť absolvovanie základnej školy a po 10.ročníku absolvovanie/ukončenie stredného stupňa sekundárneho vzdelávania.

^ TOP