Návšteva v organizácii „Plamienok“ s triedami 8 a 9


V piatok, 24. novembra navštívili žiaci 8. a 9. triedy v rámci vyučovania etiky organizáciu Plamienok, ktorá sa stará o ťažko choré deti. Veľa vecí sme videli a veľa sme sa dozvedeli, napr. načo vlastne potrebujeme dve ruky: Jedna je na prijímanie a druhá na dávanie. Na základe toho mohol každý z nás povedať, komu pomohol a kto pomohol jemu. Nakoniec sme si mohli pre choré deti a ich rodiny niečo zaželať. V Plamienku majú aj jednu krásnu miestnosť, určenú na oddych a spomínanie.

Táto návšteva bola pôsobivým zážitkom!


Späť ^ TOP