Zábava na hodine telesnej výchovy


Deti z 2a triedy milujú telesnú výchovu. Hodiny športu neposkytujú len odľahčenie oproti bežnému vyučovaniu ale podporujú aj sociálne kompetencie detí. Na jednej z hodín sme sa venovali aj skupinovej dynamike. Deti tak museli absolvovať rôzne spoločné cvičenia v skupinách.

Bernadette Weiss, triedna učiteľka 2a


Späť ^ TOP