DSB otvorila opäť svoje dvere


16.02.2018 navštívilo našu školu množstvo záujemcov. Po úvodnom privítaní pani riaditeľkou Claudiou Voss, hudobných a literárnych vstupoch našich žiačok a žiakov, sa mohli návštevníci zúčastniť otvorených hodín v rámci škôlky, základnej školy a 3 tried gymnázia. Pri malom občerstvení sa, samozrejme, mohli porozprávať aj priamo so zamestnancami DSB a zástupcami žiakov, aby lepšie spoznali našu školu.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili svojim pričinením na tomto vydarenom dni.


Späť ^ TOP