Kolobeh roka v 1.B triede


V rámci vyučovania prírodovedy sme sa s deťmi zamerali na tému kolobehu roka: ročné obdobia, mesiace, týždne a dni. Deti mali potom možnosť v rámci výtvarnej výchovy zobraziť jeden mesiac z roka podľa ich vlastných predstáv. Štyri ročné obdobia vytvorili potom v skupine. Medzipredmetové vyučovanie spravilo dievčatám a chlapcom z triedy veľkú radosť.

Jennifer Gold, triedna učiteľka 1B


Späť ^ TOP