3. ročník: experimentovanie a objavovanie


Red and blue make... túto otázku si kládli deti z 3.ročníka. Príbeh o „mouse paint“ v nich vzbudil záujem o miešanie farieb. Rôznymi pokusmi sa dopátrali k odpovediam na všetky ich otázky. Presný pracovný postup si mohli pozrieť v pracovných listoch. Pozorovanie a vlastné objavovanie bolo pre dievčatá aj chlapcov veľmi napínavé.

Jennifer Gold, učiteľka angličtiny v triedach 3a + 3b


Späť ^ TOP