Priateľstvo spája...


Spoločná téma „priateľstvo“ spojila aj deti z tried 3a a 3b našej základnej školy. V rámci spoločných vyučovacích hodín predmetov etická a náboženská výchova v januári a februári 2018, deti pripravili a prezentovali plagáty. Niekoľkí hovorili o tom, ako vzniká „skutočné priateľstvo“. Pre iných bolo dôležité, ako sa skutoční priatelia správajú. V každom prípade sme na vyučovaní počuli množstvo pekných myšlienok a príbehov na tému „priateľstvo“. Svedčí to aj o tom, aké sú pre nás pravé priateľstvá dôležité...

Jana Kucharová a Jana Springer


Späť ^ TOP