Súťaž v prednese 4. – 6.triedy


V máji roku 2018 sa v Goethe Inštitúte uskutočnila súťaž v prednese čítaného textu žiakov 4., 5. a 6.triedy. Dvaja najlepší čitatelia z každej triedy sa zúčastnili vo finále. Žiaci museli predčítať jeden známy a jeden neznámy text. Úroveň čítania i prednesu jednotlivých kandidátov bola neuveriteľne dobrá. Tak mali aj poslucháči pestrý i zábavný program. Porota na základe skvelých výkonov rozhodla, že 1.miesto obsadia dvaja žiaci.

1. miesto: Samuel Sisák, Tomáš Kmeť
2. miesto: Laura Árendáš
3. miesto: Leonie Haase


Späť ^ TOP