Prvé sväté prijímanie


V sobotu, 26. mája 2018, prežívali deti z tried 3a a 3b, ktoré navštevujú katolícke náboženstvo, jeden z najdôležitejších dní vo svojom živote – po prvýkrát prijali sväté prijímanie – telo Kristovo. Veľmi sme sa tešili, že sme tieto okamihy mohli prežiť vo veľkom spoločenstve – spolu s rodičmi prvoprijímajúcich detí, ich rodinami, učiteľmi i všetkými hosťami. Svätá omša sa konala v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol). Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k tomu, že slávnosť prvého svätého prijímania bola pre všetkých krásnym sviatkom.

Jana Kucharová a prvoprijímajúce deti z tried 3a a 3b


Späť ^ TOP