Halíč – Obchod s nádejou. Výstava žiakov 12.triedy


Halíč / Galícia – ak vôbec, tak sa nám pri tomto pojme v nemeckom jazyku pred očami zjaví región v Španielsku. To, že sa v prípade Halíča jedná aj o historický kraj na východe bývalej Rakúsko-Uhorskej cisárskej monarchie, vie dnes už málokto. Pritom bola táto oblasť mimoriadne pestrá svojou neopakovateľnou kultúrou, ktorá silno poznačila verejný život v Habsburskej monarchii. Nemenej známa však bola Halíč aj kvôli často bezbrehej chudobe a nedostatočnému vývinu, čo z nej spravilo spoľahlivého dodávateľa vysťahovalcov. Státisíce, keď nie milióny Halíčanov hľadali vzhľadom na domácu biedu svoje šťastie v emigrácii za oceánom. Výstava, ktorú zostavili žiaci 12.triedy, a ktorá sa momentálne nachádza vo vstupnej hale školy, chce objasniť motívy vysťahovalcov a mechanizmus masovej emigrácie okolo roku 1900. Vychádzajúc z knihy rakúskeho autor Martina Pollacka Americký cisár. Masový útek z Halíče podrobne spracovali maturanti rôzne aspekty tohto exodusu. Tento dnes tak často zabudnutý úsek dejín, ktorý sa týkal aj vtedajšieho horného Uhorska, dnešného Slovenska, je týmto spôsobom sprístupnené väčšiemu publiku. Mimoriadnu pozornosť venovali tvorcovia na konci výstavy porovnaniu historicého masového vysťahovalectva s dnešnými migračnými pohybmi. Srdečná vďaka patrí na tomto mieste pánovi Martinovi Pollackovi, ktorý k tejto výstave poskytol množstvo fotografií zo svojho súkromného archívu.


Späť ^ TOP