Prváci na výlete


V pondelok dňa 11.06.2018 sa uskutočnil náš spoločný výlet: žiaci tried 1a a 1b sa autobusom odviezli do Devínskej Novej Vsi. Odtiaľ sme si spravili túru cez Sandberg do Devína. Cestou sme skúmali množstvo rastlín a živočíchov. Najprv sme našli dutiny včelárika pestrého, neskôr stádo kôz, a takmer na každom kroku sme sledovali rôzne druhy hmyzu. Cvrlikanie cvrčkov a štebot vtákov nás sprevádzali počas celého výletu. Počas niekoľkých prestávok sme sa najedli, napili, zahrali sa rôzne hry a hľadali východ z labyrintu. Po 4 km pochodu sme si zaslúžili zmrzlinu a na záver nás vláčik Prešporáčik odviezol späť do školy.


Späť ^ TOP