Futbalový turnaj gymnázia


Žiacka rada usporiadala futbalový turnaj gymnázia, ktorého tri tímy prišlo podporiť svojím hlasitým povzbudzovaním množstvo fanúšikov. Môžeme povedať, že piataci napriek veľkému vekovému rozdielu veľmi statočne bojovali, a dokonca sa im podarilo streliť niekoľko gólov. Ďalšie dva tímy boli zostavené zo žiakov 9., 10. a 11. triedy. Slnko a teplé počasie neodradilo oba tímy od toho, zotrvať aj po turnaji a vychutnať si radosť z hry futbalu. Pán Petrák ako rozhodca a pán Vetter ako podporujúci dozorca boli vždy aktívne pri tom. Ďakujeme!


Späť ^ TOP