Pedagogický zbor DSB na kongrese NJ v Ružomberku


S vyše 30 kolegami s rôznych oddelení DSB vyštartoval v nedeľu dňa 01.júla autobus do Ružomberka, kde sa učitelia po trojhodinovej ceste navečerali a ubytovali v študentskom domove. Kongres sa začal v pondelok o 9:00 hod. prednáškou profesora Dr. Matja Martineza z Univerzity vo Wuppertale na tému „Robí z nás literatúra lepších ľudí?“

Popri organizácii veľtržného stánku DSB sa naše kolégium zúčastnilo aj na rôznorodých didakticko-metodických odborných workshopoch s témami ako Poetry Slam, kreatívne písanie, Lego-Education – učenie jazyka prostredníctvom hmatu, divadelné metódy vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka, vnútorná diferenciácia a pod. Každý z našich učiteľov tu mal možnosť zúčastniť sa až troch workshopov. Paralelne k tomuto podujatiu sa tu uskutočnilo aj rokovanie riaditeľov škôl, ktoré navštívila pani Voss. Intenzívny deň bol ukončený slávnostnou recepciou v kultúrnom stredisku "Veľká Dvorana".

V utorok kongres pokračoval pódiovou diskusiou so zástupcami z hospodárskej a vzdelávacej sféry. Následne bolo možné navštíviť ešte veľtrh alebo ďalší workshop. Plní nových nápadov a inšpirácií sa naši učitelia vybrali o 14. hodine na cestu späť do Bratislavy. Mimoriadna vďaka patrí na tomto mieste organizátorom Kongresu nemčiny (Goethe Institut, veľvyslanectvo SRN atď.) ako aj Nemeckému školskému združeniu za finančnú podporu nedeľnej večere!


Späť ^ TOP