Škola - pedagogický zbor

Naši učitelia

Pedagogický zbor základnej školy DSB

Meno Predmet trieda
Maria Petrák Zástupkyňa pre základnú školu
nemecký jazyk, matematika, vlastiveda/prírodoveda, Informatická výchova
4a
Virginia Červinková slovenský jazyk  
Juliane Fazik telesná výchova, slovenský jazyk ako cudzí jazyk  
Marianna Gazdíková hudobná výchova  
Jennifer Gold nemecký jazyk, matematika, vlastiveda/prírodoveda, telesná, hudobná a výtvarná výchova, anglický jazyk 1b
Inga Gordzielik špeciálny pedagóg
nemecký jazyk, matematika
2b
Janett Habich nemecký jazyk, nemecký jazyk ako cudzí jazyk  
Peter Hruška telesná výchova  
Lenka Kramolišová Slovenský jazyk, slovenský jazyk ako cudzí jazyk  
Jana Kucharová náboženská výchova rímskokatolícka  
Clarissa Peckary Nemecký jazyk, matematika  
Tomáš Semko náboženská výchova evanjelická  
Jana Springer nemecký jazyk, slovenský jazyk, matematika, vlastiveda/ prírodoveda, hudobná, výtvarná a informatická výchova 3a
Gudrun Šelc nemecký jazyk, matematika, vlastiveda/prírodoveda, hudobná výchova, anglický jazyk 1a
Zuzana Tomčániová nemecký jazyk, slovenský jazyk ako cudzí jazyk, matematika, vlastiveda/prírodoveda, etická výchova 3b
Marta Valacsayová nemecký jazyk, matematika, výtvarná výchova, informatická výchova 4b
Lucia Valašková slovenský jazyk, výtvarná výchova  
Bernadette Weiss nemecký jazyk, matematika, vlastiveda/prírodoveda, hudobná, výtvarná a telesná výchova 2a
Lívia Johanová školský psychológ  

Pedagogický zbor gymnázia DSB

Meno Vyučovací predmet trieda
Simone Allwardt anglický jazyk, francúzsky jazyk  8a
Katarína Brestovská Koordinátorka pre slovenské záležitosti
slovenský jazyk, slovenčina ako cudzí jazyk
 
Svenja Ceranna zástupkyňa pre gymnázium
dejepis, etická výchova
 10a
Juliane Fazik telesná výchova  
Marianna Gazdíková hudobná výchova, etická výchova  
Lucia Grichová slovenský jazyk, slovenčina ako cudzí jazyk, občianska náuka, slovenský dejepis  
Janett Habich nemecký jazyk  
Joachim Hildebrandt chémia, zemepis, občianska náuka 9a
Bernd Hones koordinátor vyššieho stupňa gymnázia matematika, informatická výchova 5a
Peter Hruška telesná výchova, slovenská geografia  
Paul Konvalina anglický jazyk, francúzsky jazyk  
Lenka Kramolišová slovenský jazyk, slovenčina ako cudzí jazyk  
Jana Kucharová náboženská výchova rímskokatolícka  
Stefan Kühtz biológia, nemecký jazyk, informatická výchova 7a
Drahomíra Lányi výtvarná výchova, výchova umením  
Marcela Meister dejepis  
Karin Pipišková biológia  
Zuzana Sadovská matematika  
Steffi Schreiter poradkyňa pre štúdium a profesiu
matematika, fyzika
 12a
Tomáš Semko náboženská výchova evanjelická  
Carsten Steinmetz nemecký jazyk, francúzsky jazyk  6a
Heike Thomann zástupkyňa riaditeľky,
nemecký jazyk, občianska náuka
11a
Zuzana Tomčániová slovenčina ako cudzí jazyk  
Katarína Ujjobágy anglický jazyk  
Anita Vajasová anglický jazyk  
Claudia Voß riaditeľka školy
občianska náuka
 
Lívia Johanová školská psychologička  

Školský klub detí

Miriam Dronzeková Vychovávateľka v ŠKD
Anja Grosser Vychovávateľka v ŠKD - dopoludnia
Peter Hruška Vychovávateľ v ŠKD / ZŠ+Gym -  TSV
Angelika Jacoby Vychovávateľka v ŠKD
Monika Maliková Vychovávateľka v ŠKD
Csilla Némethová Vychovávateľka v ŠKD
Lenka Novosádová Vychovávateľka v ŠKD
Patrik Petrák Vychovávateľ v ŠKD
Christine Pohl Vychovávateľka v ŠKD
Martin Vetter Zástupca pre ŠKD

^ TOP