Škola - rodičovská rada

Rodičovská rada


Milí rodičia,
každoročne volená Rada rodičov zastupuje záujmy rodičov a pomáha tým žiakom a žiačkam vo vytváraní každodenného školského života. Z tohto dôvodu je žiaduca konštruktívna a otvorená výmena názorov všetkých rodičov navzájom. Preto všetkých rodičov srdečne pozývame k účasti na vyjasňovanie si otázok, ktoré sa týkajú školy a rodičov.

Rada rodičov predstavuje spojovací prvok medzi rodičmi všetkých žiakov školy, vedením školy a školským združením. Všetci máme spoločný cieľ: optimálne školské podmienky pre žiakov DSB. Záujem a spokojnosť všetkých detí v škole i škôlke je na prvom mieste. Taktiež dlhodobý rast a etablovanie školy je spoločným prianím rodičov.

Rada rodičov je pevnou súčasťou školského spoločenstva a je zložená zo zástupcov rodičov z materskej školy, základnej školy a gymnázia.

Aktívna spoluúčasť rodičov vo všedné dni i v rámci projektov, ktoré školský život obohacujú, by mala byť samozrejmosťou. Aktívny a na budúcnosť orientovaný kolektív rodičov prispeje k rastu školy a svojou podporou pomôže lepšie zvládnuť výzvu nasledujúcich rokov so sťahovaním do novej školskej budovy.

V našej činnosti rátame s aktívnou podporou všetkých rodičov. Preto vás všetkých prosíme, aby ste nám posielali všetky podnety, nápady a zlepšovacie návrhy.

Tešíme sa na bohatú komunikáciu, ktorá nám všetkým pomôže aj v budúcnosti zlepšovať a optimalizovať procesy a spoločný život v našej škole. Opierame sa o cieľavedomý a otvorene konštruktívny kolektív rodičov, ktorí sa zasadia za naše spoločné ciele orientované v prospech našich detí. Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Kontakt:
info@deutscheschule.sk
gregor.rayman@gmail.com
k.mittmann@yahoo.com
w.voller@danubesoft.com

Členovia rodičovskej rady:

  • Gregor Raýman, predseda Rady rodičov a zástupca za základnú školu
  • Klaus Mittmann, člen Rady rodičov a zástupca za gymnázium
  • Wolfgang Voller, člen Rady rodičov a zástupca za materskú školu

^ TOP