Škola - žiacky kalendár

Čo to je?

Od škoského roku 2009/2010 DSB vydáva vlastný žiacky kalendár. Tento kalendár má byť viac ako len denníček na domáce úlohy. Má spĺňať štyri úlohy:

Organizácia

Ponúka žiakom dosť miesta na organizáciu domácich úloh, termínov písomiek a iných udalostí na DSB.

Komunikácia

Rodičia a učitelia v ňom majú miesto na ospravedlnenky, oznamy a dohodu spoločných termínov.

Dokumentácia

Žiaci majú miesto zapísať si dosiahnuté výsledky, aby sebe a aj svojim rodičom aj takýmto spôsobom umožnili prehľad o ich výkonoch.

Motivácia

Systém bonusových a negatívnych bodov dokumentovaný v kalendári má žiakov a žiačky motivovať k lepším výsledkom a tieto aj odmeniť.

^ TOP