Škola - Dôležité otázky pre výber školy

Dôležité otázky pre výber školy

Milí rodičia,

Čaká Vás dôležité rozhodnutie: ktorú školu bude Vaše dieťa resp. Vaše deti navštevovať?

Často si rodičia neuvedomujú, že voľbou školy sa dlhodobo rozhodujú aj pre systém školstva.

Podľa našich skúseností majú deti, ktoré boli viaceré roky vyučované v jednom systéme, často ťažkosti pri zmene systému. Rozdiely v systémoch sú značné – v Nemecku nastávajú problémy už pri zmene spolkovej krajiny! Okrem toho si treba uvedomiť, že dieťa môže dosiahnuť iba takú úroveň druhej reči, akú dosiahlo v materskom jazyku.

Preto radíme, aby ste sa pri voľbe školy riadili podľa želaného ukončenia školy, prípadne podľa plánovaného návratu do Nemecka.

Nasledujúce otázky by Vám mali pomôcť pri rozhodovaní:

  1. chceme, aby naše dieťa absolvovalo nemecký systém školstva?
  2. v akom duchovnom a kultúrnom prostredí má naše dieťa vyrastať?
  3. aké základné vedomosti má naše dieťa ovládať?
  4. je nám pri voľbe školy dôležitejší vyučovací jazyk alebo náplň vyučovania?
  5. sme ochotní a schopní financovať návštevu súkromnej školy počas celého jej trvania?
  6. chceme, aby naše dieťa bezchybne a gramaticky správne ovládalo písanú nemčinu alebo nám je dôležitejšie iná reč?
  7. zvládne naše dieťa dvojitú záťaž – integráciu do nového prostredia aj cudzí vyučovací jazyk?
  8. aké sú naše predstavy o náplni vyučovania na gymnáziu? Zvládlo by dieťa potom prechod na iný systém školstva?
  9. aké ukončenie školy má dieťa dosiahnuť?

Želáme Vám, a hlavne Vašim deťom, aby Vaše rozhodnutie bolo správne a zabezpečilo šťastný a pozitívny rozvoj dieťaťa!

^ TOP