Škola - Školská knižnica

Školská knižnica DSB

Naša školská knižnica sa od školského roka 2013/14 nachádza na poschodí základnej školy na Palisádach, ako aj v klubovej miestnosti gymnázia na Panenskej.


Naše ciele:

 • Podpora a posilnenie čitateľských návykov
 • Poskytnutie médií k príprave na vyučovanie
 • Poskytnutie médií aj počas a na účely voľnočasových aktivít
 • Sprostredkovať radosť z čítania

 

Médiá:

 • V našej knižnici sa t. č. nachádza približne 2400 rôznych médií. K tomu patria knihy, časopisy, CD-knihy, DVD a CD nosiče. Žiaci majú k dispozícii počítač s prístupom na internet pre vyhľadávanie informácií.

 

Čitatelia /užívatelia:

 • Knižnica je k dispozícii pre žiakov, učiteľov, školskému personálu a s povolením vedenia knižnice aj jednotlivým osobám mimo školy.  

 

Knižničný poriadok:

 • Knižničný poriadok je vyložený v knižnici a všetci žiaci i zákonní zástupcovia ho musia podpísať. Na nahliadnutie je k dispozícii aj v priečinku Formuláre na internetovej stránke školy.   

 

Personál:

 • Za vedenie knižnice je zodpovedný vedúci družiny pán Martin Vetter.

Pomocou v knižnici ho podporujú niektorí rodičia.
Aktuálne sa jedná o nasledovných rodičov:

 • Pani Bethge
 • Pani Krtová
 • Pán Vetter

 

Otváracie hodiny a kontakt:

 • Pondelok 13.45 - 15.45
 • Utorok 13.30 - 15.45
 • Streda 13.30 - 16.00
 • Štvrtok 13.30 - 16.00
 • Piatok 13.30 - 16.00

e-mail: bibliothek@deutscheschule.sk


Školské noviny

Toto sú začiatky školských novín 2010/2011, ktoré sa v školskom roku 2011/2012 začnú vydávať.

^ TOP