Škola - Nemčina na Slovensku

Vedecké štúdie zdôrazňujú význam nemecko jazyka na Slovensku

Okrem angličtiny je nemčina najdôležitejší cudzí jazyk na Slovensku - k tomuto záveru dospela reprezentatívna štúdia Inštitútu pre verejné otázky (Instituts für Öffentliche Fragen), ktorá bola 31.05. v Bratislave predstavená slovenskej verejnosti.

Štúdia s názvom "Znalosti cudzích jazykov na Slovensku: nemecký jazyk v porovnaní s inými jazykmi" vznikla na podnet Goethe-Institutu Bratislava a bola financovaná ministerstvom zahraničných vecí. Prieskum sa konal v marci 2011, opýtaných bolo asi 1000 Slovákov vo veku od 15 rokov.

Takmer 90% respondentov považujú nem-činu za významný jazyk. Pre väčšinu je dôležitý najmä z profesionálneho hľadiska, ale pre 65% respondentov je ďalšie kritérium aj Nemecko ako národ kultúrny a vedy.

Pre približne 75% Slovákov je veľmi dôležité začať s cudzím jazykom ešte v nižších ročníkoch základnej školy. Takmer pätina (19%) je za nemčinu ako prvý cudzí jazyk (angličtina 76%).

Celkový záver výsledkov štúdie je, že pre väčšinu respondentov je dôležitá znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov - angličtina a nemčina. Tento výsledok je tiež v súlade s cieľmi Európskej únie, že každý občan by popri svojom materinskom jazyku mal ovládať ešte dva cudzie jazyky.

Je otázne, či najnovšia novela školského zákona zavedením angličtiny ako povinného jazyka a pevného rámca pre získanie druhého cudzieho jazyka berie tieto výsledky dostatočne do úvahy.

Odkaz: Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava - Vedecká štúdia


^ TOP