Materská škola - koncepcia

Koncepcia materskej školy

Momentálna kapacita materskej šlkoly DSB je 80 miest. Pedagogický zbor je zložený z trinástich vychovávateliek a riaditeľky materskej školy.

"Vysvetli mi a zabudnem.
  Ukáž mi a spomeniem si.
  Nachaj ma robiť a zapamätám si."

                                  Konfucius

Vzdelanie a výchova

V našej materskej škole nám záleží na cielenej podpore každého jedného dieťaťa ako samostatnej osobnosti s individuálnymi vlohami.

Podporujeme rozvoj a upevnenie nemeckého jazyka.

Rešpektujeme individuálne potreby a presadzujeme princíp detskej aktivity.

Podporujeme samostatnosť detí.

Deťom sprostredkujeme pochopenie a rešpekt voči ľuďom všetkých národností a náboženstiev.

Pripravujeme deti na školu.


Klíma v materskej škole

Záleží nám na tom, aby sa v našej materskej škole každý cítil dobre.

Sme materská škola, v ktorej sa k sebe správame tolerantne.

Výchovné a etické hodnoty sú pre naše školské spoločenstvo dôležité.

Chápeme sa ako školské spoločenstvo, v ktorom deti viacerých národností spolu rovnoprávne nažívajú.

Posilňujeme sebavedomie detí, ale vedieme ich aj k tomu, aby akceptovali a dodržiavali pravidlá.


Práca rodičov

Podporujeme spoluprácu rodičov v každej oblasti života materskej školy.

Pre nás je dôležité, aby sa všetci rodičia aktívne zúčastňovali výchovného procesu.

Pre nás je dôležité, aby rodičia aj vychovávateľky v materskej škole presadzovali vzdelávací a výchovný koncept spolu.

Zakladáme si na priehľadnosti vyučovacej a mimo vyučovacej práce.

^ TOP