Materská škola - spolupráca s rodičmi

Spolupráca s rodičmi

Rodičovská rada v materskej škole

Rodičovská rada je spojenie medzi rodičmi a pedagogickými spolupracovníkmi. Má právo na vypočutie pri rozhodnutiach vedenia, týkajúcich sa školského zariadenia.

Rodičovská rada úzko spolupracuje s materskou školou a vedením školy, napr. pri dôležitých rozhodnutiach, organizácii osláv, ako zastúpenie všetkých rodičov. Rada sa pravidelne stretáva s vedením školy a materskej školy. Ako zvolené zastúpenie všetkých rodičov môže rodičovská rada vedeniu tlmočiť všetky návrhy, zlepšenia alebo priania.

Počas školského roka uskutočňujeme posedenia s rodičmi vo viacerých formách.

Pedagogický tím informuje rodičov o pedagogickej práci prostredníctvom:

  • Rodičovského združenia
  • Informačných tabúľ
  • Individuálnych rozhovorov s rodičmi
  • Informatívnych rozhovoovy pri prijímaní a vyzdvihovaní dieťatka
  • Počas úradných hodín

Možnosti aktívnej spolupráce:

  • pravideľné stretnutia rodičovskej rady
  • školské slávnosti
  • spolupráca v jednotlivých skupinách
  • podávanie informácií ostatným rodičom a aktívna komunikacia s nimi
^ TOP