Materská škola

Predstavíme sa

Materská škola je otvorená všetkým deťom – aj v prípade, že nemajú žiadne vedomosti z nemeckého jazyka.

Výchovným aj vyučovacím jazykom v materskej škole a predškolskej výchove je nemecký jazyk. Vzájomným kontaktom pri hre sa deti naučia materinský jazyk toho druhého. Nemecký jazyk je sprostredkovaný pri každej výchovnej činnosti. Našim cieľom je, aby každé dieťa pravidelne navštevujúce našu materskú školu a predškolskú prípravu mohlo byť bez problémov a plynulo prijaté do našej základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým.

^ TOP

Skupiny

Materská škola je celodenné zariadenie s nasledovnými skupinami:

  • Mravčeky (2-3-ročné deti)
  • Myšky (3-ročné deti)
  • Motýle (3-4-ročné deti)
  • Lienky (4-5-ročné deti)
  • Žabky (4-6-ročné deti)
  • Včielky (5-6-ročné deti)
  • Trpaslíci (5-6-ročné deti)

^ TOP