Predškola - školská zrelosť

Školská zrelosť

Pri posúdení školskej zrelosti sa orientujeme podľa nasledovných kritérií:

 • dieťa má dostatok sebadôvery
 • vie sa jasne a zreteľné vyjadrovať
 • vie prijať kritiku
 • vie sa vysporiadať s prehrami a neúspechmi
 • pozná svoje hranice
 • je samostatné a vie primerane riešiť konflikty
 • chce sa učiť nové veci
 • má vytrvalosť a výdrž
 • dieťa je schopné sa dlhšiu dobu sústrediť
 • vie zaobchádzať s ceruzkou, nožnicami, lepidlom atď.
 • vie pochopiť primeranú číselnú množinu
 • vie si zapamätať úlohy a správne ich vykonať
 • má značne vyvinuté sociálne správanie

Školská zrelosť sa v predškole podporuje v nasledovných oblastiach:

 1. Motorika
  • jemná motorika
  • hrubá motorika
 2. Vnímanie
  • vizuálne vnímanie
  • zvukové vnímanie
  • vnímanie vlastného tela
  • hmatové vnímanie
  • orientácia v priestore
 3. Sociálne schopnosti
  • komunikácia
  • kooperácia
  • samostatnosť
  • emocionalita
 4. Zaobchádzanie s úlohami
  • správanie sa pri hre a učení
  • schopnosť sústrediť sa
 5. Elementárne vedomosti
  • Reč - schopnosť rozprávať, schopnosť zhovárať sa, rečová schopnosť, fonologické vedomie, stretnutie so symbolmi a písmom, používanie písma
  • Matematika - vedomosti vzťahujúce sa na množiny a čísla, zručnosť s číslami, počítacia zručnosť, priestorovo – polohové vzťahy, orientácia v čase
  • Zjav životného prostredia - príroda a život, neživá príroda, fauna a flóra, predmety každodenného života, pokusy, výživa
^ TOP