Predškola – školský test

Školský test na DSB

 • Zaškolenie sa koná v máji.
 • Pred testom deti predškoly navštívia prvú triedu a zúčastnia sa vyučovania.
 • O výsledkoch školského testu a o prijatí do prvej triedy škola informuje písomne.

Na teste sa zúčastnia deti,,

 • ktoré navštevujú našu predškolu a na budúci rok majú navštevovať prvú triedu DSB (už sú prihlásené),
 • ktoré navštevujú našu predškolu, a ktorých rodičia ešte rozmýšľajú, či deti majú ísť do prvej triedy DSB,
 • ktoré sú zo zahraničia a chcú navštevovať prvú triedu,
 • ktoré nenavštevovali našu predškolu a spadajú pod povinnú školskú dochádzku.

U detí je potrebné preveriť:

 • motorické schopnosti
 • vizuálne a auditívne schopnosti
 • taktilný vnem a vnímanie tela, priestorová orientácia
 • sociálne schopnosti
 • rečové schopnosti, kognitívny vývoj
 • matematickú predstavu, časovú orientáciu
^ TOP