Predškola

Čo je predškola?

Predškola...

... je posledná trieda materskej školy,

... navštevujú ju 5-6 -ročné deti,

... pripravuje deti na základnú školu,

... ponúka intenzívnu výuku nemeckého jazyka pre deti, ktorých materinský jazyk nie je nemčina,

... úzko spolupracuje so základnou školou a jej učiteľmi,

... sa nachádza v budove základnej školy a deti po prestupe do školy poznajú prostredie aj personál – zmena padne ľahšie.


Deti ukončia predškolu vstupným testom do základnej školy.