Kontakt

Telefón

Škola / sekretariát / administratíva
Recepcia Palisády 51

  • [Tel] +421 2 204 228 10
  • [Fax] +421 2 5463 0268

Recepcia Panenská 28

  • [Tel] +421 2 204 228 18

Materská škola

  • [Tel] +421 2 204 228 17
  • [Fax] +421 2 5463 0268

Ekonóm

  • [Tel] +421 2 204 228 10
  • [Fax] +421 2 5463 0268

E-Mail

info@deutscheschule.sk

sekretariat@deutscheschule.sk


Adresa

Deutsche Schule Bratislava (v skratke DSB)
Palisády 51
811 06 Bratislava


DSB na Facebook


Mapa


Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Konto: 0051 3169 0040/0900
IBAN: SK97 0900 0000 0051 3169 0040
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Zriaďovateľ

Nemecké školské združenie
Palisády 51
SK-811 06 Bratislava

IČO: 36076082
DIČ: 2022017107

vorstand@deutscheschule.sk

Zápis v registri občianskych združení