Futbalový turnaj na francúzskej škole

Už druhý krát sa zúčastnili naše deti futbalového turnaja na francúzskej škole.

^ TOP

Futbalový turnaj na DSB

Veľké nadšenie pre futbal sa ukázalo aj tento rok na našom futbalovom turnaji pre základnú školu.

^ TOP

Hurá! Čoskoro z nás budú školáci!

Naše Včielky a Trpaslíci majú pred sebou vzrušujúce obdobie, pretože sa stanú školákmi! Aby si to predškolské deti mohli na chvíľku vyskúšať, mali možnosť stráviť dvakrát jednu vyučovaciu hodinu s pani učiteľkou v skutočnej triede.

^ TOP

Sviatosť birmovania

V sobotu dňa 09. júna 2018 prijali žiaci 8., 9. a 10. triedy nášho gymnázia sviatosť birmovania. Pre katolíkov je to významný míľnik v ich kresťanskom živote, pretože sa tým stávajú dospelým kresťanom.

^ TOP

Prváci na výlete

V máji sa žiaci 7.a 8.triedy vybrali na svoju veľkú cestu okolo Slovenska. V priebehu týždňa tak mali pri prevažne peknom počasí možnosť objavovať bohaté kultúrne dedičstvo krajiny a krásy prírody.

^ TOP

Cesta okolo Slovenska

V máji sa žiaci 7.a 8.triedy vybrali na svoju veľkú cestu okolo Slovenska. V priebehu týždňa tak mali pri prevažne peknom počasí možnosť objavovať bohaté kultúrne dedičstvo krajiny a krásy prírody.

^ TOP

Lesy, lúky, salamandry – a poriadne veľa dažďa

6.trieda cestovala v týždni od 14. do 18. mája 2018 do Rakúska do Národného parku Vápencové Alpy.

^ TOP

Halíč – Obchod s nádejou. Výstava žiakov 12.triedy

Halíč / Galícia – ak vôbec, tak sa nám pri tomto pojme v nemeckom jazyku pred očami zjaví región v Španielsku. To, že sa v prípade Halíča jedná aj o historický kraj na východe bývalej Rakúsko-Uhorskej cisárskej monarchie, vie dnes už málokto.

^ TOP

Študijný zájazd do Berlína

Tento rok nás na triednom výlete sprevádzala nie len naša triedna učiteľka pani Thomann, ale aj 10. trieda a ich triedna pani Ceranna. Stretli sme sa v nedeľu ráno na autobusovej stanici, odkiaľ sme sa vybrali na viedenské letisko. O pár hodín neskôr sme sa už ocitli v Berlíne. Program sa začal v pondelok- a to s návštevou dvoch múzeí.

^ TOP

Nemecká škola Bratislava sa predstavuje ...

Nemecká škola Bratislava (DSB) je súčasťou siete viac ako 140 nemeckých škôl v zahraničí, ktoré sú v mene Ministerstva zahraničných vecí sponzorované Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA). Z Kuala Lumpur po Kyjev, z Toronta po Tokio, nemecké školy v zahraničí kladú dôraz na individuálny rozvoj, viacjazyčnosť a zblíženie kultúr. Podporovaní Spolkovou republikou Nemecko a vyučovaní učiteľmi majú študenti nemeckých škôl v zahraničí možnosť získať vynikajúce vzdelanie a nemecké ako aj miestne vysvedčenia o maturitých skúškach. Nemecký jazyk a kultúra, vzdelávanie a zblíženie sa, sú základnom nemeckých škôl v zahraničí.
Škola je podporovaná Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA).

ZfA v skratke
Mapa medzinárodných nemeckých škôl
V apríli 2015 bolo DSB udelené nemeckou školskou inšpekciou ocenenie „Excelentná medzinárodná nemecká škola“
DSB Bratislava je členom projektu: „Školy: partneri budúcnosti“
Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tohto textu nesie iba autor; Európska únia neručí za použitie zverejnených údajov. …a sme pri tom!   Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelanie, mládež a šport. Ústrednou myšlienkou programu je podpora nadnárodnej spolupráce a mobility pre vzdelávacie účely. Dôležitá je výmena osvedčenej praxe v oblasti vzdelávania a mládeže. Niekoľko žiakov a učiteľov DSB bude spolupracovať v dvojročnom projekte na tému HEALTH AND FITNESS FOR HEALTHY FUTURE a budú tak môcť nazbierať skvelé skúsenosti. Našimi partnerskými krajinami pre nasledujúce dva školské roku sú: Turecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko. Tešíme sa! Viac

Ďalším partnerom DSB sú Nemecké veľvyslanectvo a Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave. DSB Bratislava bude rozširovaná až do maturitného ročníka. Rozširovanie sa koná postupne, každý rok pribudne jedna trieda.

Spoločná nemecko-slovenská škola je nezisková organizácia. Nositeľom DSB je Nemecké školské združenie.

^ TOP

Koncept

Koncept DSB vznikol v školskom roku 2009/2010 ako výsledok spoločnej práce žiakov, rodičov, učiteľov a rodičovského združenia DSB. Bol jednohlasne schválený všekými školskými grémiami.
    Bratislava, 1. júna 2010

 • Na našej škole sú vítaní žiaci a žiačky všetkých národností a kultúr.
 • Vzdelávací program DSB podporuje komplexný individuálny rozvoj každého dieťaťa.
 • Žiakov a žiačky vedieme k tomu, aby sa naučili prevziať zodpovednosť za seba aj za druhých.
 • Podporujeme odborné aj nadodborné kompetencie vedúce k samostatnému, zodpovednému a celoživotnému vzdelávaniu.
 • Mimoriadny dôraz kladieme na podporu a rozvíjanie jazyka.
 • Našu ponuku spestrujeme aktívnou spoluprácou s regionálnymi a medzinárodnými inštitúciami.
 • DSB umožňuje dosiahnutie medzinárodne uznaných záverečných skúšok.
 • Záleží nám na profesionalite a na cielenom zvyšovaní kvalifikácie a ďalšom vzdelávaní všetkých spolupracovníkov.
 • Sme otvorení novým nápadom a konštruktívnej kritike a spoločne hľadáme riešenia.
 • Kladieme dôraz na férovú, transparentnú a konštruktívnu spoluprácu všetkých.
 • Spolupracovníci DSB sú si vedomí svojej zodpovednosti voči žiakom a rodičom a tvoria zodpovedný tím.
 • Vedenie školy realizuje rozhodnutia a zabezpečuje pocit istoty prostredníctvom kontinuity, ochoty pomôcť, transparentnosti a férovosti.
^ TOP

Patróni školy

Ďakujeme školským patrónom za finančné príspevky,
bez ktorých by nebolo možné založiť Nemeckú školu v Bratislave!

^ TOP

Partneri DSB


Podporujúci člen