DSB otvorila opäť svoje dvere

16.02.2018 navštívilo našu školu množstvo záujemcov. Po úvodnom privítaní pani riaditeľkou Claudiou Voss, hudobných a literárnych vstupoch našich žiačok a žiakov, sa mohli návštevníci zúčastniť otvorených hodín v rámci škôlky, základnej školy a 3 tried gymnázia.

^ TOP

DSB Školská párty 2018

Vďaka organizačnému tímu, SMV a aj s pomocou školy sa usktučnila tento rok vôbec prvá školská párty. Lístky pre žiačky a žiakov z tried 7-12 stáli 2€.

^ TOP

Zimné olympijské hry na DSB

Nie len športovci v Pyeongchangu nám počas prebiehajúcich dvoch týždňoch ukazujú tie najlepšie výkony, ale aj naše žiačky a žiaci.

^ TOP

Karneval a fašiangy na DSB

13.februára mali deti na škole fašiangovú slávnosť s karnevalom. Deti ukázali svoju kreativitu a obliekli sa do pestrofarebných kostýmov. Tie najlepšie sme museli samozrejme odmeniť!

^ TOP

Výhercovia súťaže Mládež muzicíruje/ Deti muzicírujú na Nemeckom veľvyslanectve

13. februára 2018 sa konal v rezidencii nemeckého veľvyslanca koncert výhercov 6. regionálneho kola Mládež/Deti muzicírujú. Žiačky a žiaci 2.-10. triedy hrali na klavíri, husliach a zobcovej flaute diela od klasiky až po pop.

^ TOP

Olympijské hry LIVE!

14.2.2018 – v tomto roku to nebol iba sviatok zaľúbených , ale aj prvý deň hier pre slovenský hokejový tím.

^ TOP

Finále ľahkej atletiky na ZŠ

Dňa 14.2.2018 sa uskutočnilo veľké finále žiakov základnej školy v súťaži ľahkej atletiky. Naša škola sa podobne ako minulý rok pre toto finále kvalifikovala a mohla tak ukázať a presvedčiť, že má skutočne schopných žiakov, ktorí sa ľahkú atletiku aj obľúbili.

^ TOP

Nemecká škola Bratislava sa predstavuje ...

Nemecká škola Bratislava (DSB) je súčasťou siete viac ako 140 nemeckých škôl v zahraničí, ktoré sú v mene Ministerstva zahraničných vecí sponzorované Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA). Z Kuala Lumpur po Kyjev, z Toronta po Tokio, nemecké školy v zahraničí kladú dôraz na individuálny rozvoj, viacjazyčnosť a zblíženie kultúr. Podporovaní Spolkovou republikou Nemecko a vyučovaní učiteľmi majú študenti nemeckých škôl v zahraničí možnosť získať vynikajúce vzdelanie a nemecké ako aj miestne vysvedčenia o maturitých skúškach. Nemecký jazyk a kultúra, vzdelávanie a zblíženie sa, sú základnom nemeckých škôl v zahraničí.
Škola je podporovaná Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA).

ZfA v skratke
Mapa medzinárodných nemeckých škôl
V apríli 2015 bolo DSB udelené nemeckou školskou inšpekciou ocenenie „Excelentná medzinárodná nemecká škola“
DSB Bratislava je členom projektu: „Školy: partneri budúcnosti“
Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tohto textu nesie iba autor; Európska únia neručí za použitie zverejnených údajov. …a sme pri tom!   Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelanie, mládež a šport. Ústrednou myšlienkou programu je podpora nadnárodnej spolupráce a mobility pre vzdelávacie účely. Dôležitá je výmena osvedčenej praxe v oblasti vzdelávania a mládeže. Niekoľko žiakov a učiteľov DSB bude spolupracovať v dvojročnom projekte na tému HEALTH AND FITNESS FOR HEALTHY FUTURE a budú tak môcť nazbierať skvelé skúsenosti. Našimi partnerskými krajinami pre nasledujúce dva školské roku sú: Turecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko. Tešíme sa! Viac

Ďalším partnerom DSB sú Nemecké veľvyslanectvo a Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave. DSB Bratislava bude rozširovaná až do maturitného ročníka. Rozširovanie sa koná postupne, každý rok pribudne jedna trieda.

Spoločná nemecko-slovenská škola je nezisková organizácia. Nositeľom DSB je Nemecké školské združenie.

^ TOP

Koncept

Koncept DSB vznikol v školskom roku 2009/2010 ako výsledok spoločnej práce žiakov, rodičov, učiteľov a rodičovského združenia DSB. Bol jednohlasne schválený všekými školskými grémiami.
    Bratislava, 1. júna 2010

 • Na našej škole sú vítaní žiaci a žiačky všetkých národností a kultúr.
 • Vzdelávací program DSB podporuje komplexný individuálny rozvoj každého dieťaťa.
 • Žiakov a žiačky vedieme k tomu, aby sa naučili prevziať zodpovednosť za seba aj za druhých.
 • Podporujeme odborné aj nadodborné kompetencie vedúce k samostatnému, zodpovednému a celoživotnému vzdelávaniu.
 • Mimoriadny dôraz kladieme na podporu a rozvíjanie jazyka.
 • Našu ponuku spestrujeme aktívnou spoluprácou s regionálnymi a medzinárodnými inštitúciami.
 • DSB umožňuje dosiahnutie medzinárodne uznaných záverečných skúšok.
 • Záleží nám na profesionalite a na cielenom zvyšovaní kvalifikácie a ďalšom vzdelávaní všetkých spolupracovníkov.
 • Sme otvorení novým nápadom a konštruktívnej kritike a spoločne hľadáme riešenia.
 • Kladieme dôraz na férovú, transparentnú a konštruktívnu spoluprácu všetkých.
 • Spolupracovníci DSB sú si vedomí svojej zodpovednosti voči žiakom a rodičom a tvoria zodpovedný tím.
 • Vedenie školy realizuje rozhodnutia a zabezpečuje pocit istoty prostredníctvom kontinuity, ochoty pomôcť, transparentnosti a férovosti.
^ TOP

Patróni školy

Ďakujeme školským patrónom za finančné príspevky,
bez ktorých by nebolo možné založiť Nemeckú školu v Bratislave!

^ TOP

Partneri DSB


Podporujúci člen