Nemecká škola Bratislava praje všetkým svojim žiakom, rodičom a učiteľom pekné, pohodové prázdniny!

^ TOP

Novinový projekt 8.triedy na tému „Slovensko a jeho hlavné mesto Bratislava”

Wir, die Schüler der Klasse 8a der Deutschen Schule Bratislava, haben uns entschieden über das Land Slowakei und deren Hauptstadt Bratislava zu schreiben. Daher haben wir uns intensiv mit einigen interessanten Themen beschäftigt und uns bemüht, so gut und interessant wie möglich die Artikel zu schreiben.

^ TOP

Pedagogický zbor DSB na kongrese NJ v Ružomberku

S vyše 30 kolegami s rôznych oddelení DSB vyštartoval v nedeľu dňa 01.júla autobus do Ružomberka, kde sa učitelia po trojhodinovej ceste navečerali a ubytovali v študentskom domove. Kongres sa začal v pondelok o 9:00 hod. prednáškou profesora Dr. Matja Martineza z Univerzity vo Wuppertale na tému „Robí z nás literatúra lepších ľudí?“

^ TOP

„Zdravá strava a Fitnes“ – motto nášho tohtoročného projektového týždňa

Posledný týždeň pred letnými prázdninami sa uskutočnili naše projekty pod heslom „zdravé stravovanie a fitnes“.

^ TOP

Futbalový turnaj gymnázia

Žiacka rada usporiadala futbalový turnaj gymnázia, ktorého tri tímy prišlo podporiť svojím hlasitým povzbudzovaním množstvo fanúšikov.

^ TOP

Letné športové dni 2018

26. a 27.júna sa opäť uskutočnili obľúbené športové dni DSB. V utorok pre našich mladších zo základnej školy a v stredu pre naších starších z gymnázia.

^ TOP

Futbalový zápas rodičia-učitelia a to priamo hneď po definitívnej porážke národnej jedenástky v Rusku

Dlho očakávané vrcholové podujatie „Rodičia verzus učiteľský zbor“ sa konečne uskutočnilo tri dni pred letnými prázdninami.

^ TOP

Novinový projekt 8.triedy na tému „Slovensko a jeho hlavné mesto Bratislava”

Wir, die Schüler der Klasse 8a der Deutschen Schule Bratislava, haben uns entschieden über das Land Slowakei und deren Hauptstadt Bratislava zu schreiben. Daher haben wir uns intensiv mit einigen interessanten Themen beschäftigt und uns bemüht, so gut und interessant wie möglich die Artikel zu schreiben.

^ TOP

Boli tu Holanďania… Naša partnerská škola - Het Baarnsch Lyceum

V rámci nášho teraz už štvorročného priateľstva s našou partnerskou školou Het Baarnsch Lyceum v Baarn/Holandsko nás v Bratislave navštívilo od 02. do 09. júna 2018 deväť žiakov so svojimi učiteľmi.

^ TOP

Autorské čítanie s Margit Auer: Vynikajúci zážitok pre triedy 4 a 5

Škola magických zvierat“, tak sa volá knižný titul úspešnej série od autorky Margit Auer.

^ TOP

Ľahká atletika – obvodné kolo pre gymnáziá

Naši gymnazisti sa tento mesiac zúčastnili na súťaži v ľahkej atletike na Fakulte telesnej výchovy a športu.

^ TOP

Nemecká škola Bratislava sa predstavuje ...

Nemecká škola Bratislava (DSB) je súčasťou siete viac ako 140 nemeckých škôl v zahraničí, ktoré sú v mene Ministerstva zahraničných vecí sponzorované Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA). Z Kuala Lumpur po Kyjev, z Toronta po Tokio, nemecké školy v zahraničí kladú dôraz na individuálny rozvoj, viacjazyčnosť a zblíženie kultúr. Podporovaní Spolkovou republikou Nemecko a vyučovaní učiteľmi majú študenti nemeckých škôl v zahraničí možnosť získať vynikajúce vzdelanie a nemecké ako aj miestne vysvedčenia o maturitých skúškach. Nemecký jazyk a kultúra, vzdelávanie a zblíženie sa, sú základnom nemeckých škôl v zahraničí.
Škola je podporovaná Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA).

ZfA v skratke
Mapa medzinárodných nemeckých škôl
V apríli 2015 bolo DSB udelené nemeckou školskou inšpekciou ocenenie „Excelentná medzinárodná nemecká škola“
DSB Bratislava je členom projektu: „Školy: partneri budúcnosti“
Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tohto textu nesie iba autor; Európska únia neručí za použitie zverejnených údajov. …a sme pri tom!   Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelanie, mládež a šport. Ústrednou myšlienkou programu je podpora nadnárodnej spolupráce a mobility pre vzdelávacie účely. Dôležitá je výmena osvedčenej praxe v oblasti vzdelávania a mládeže. Niekoľko žiakov a učiteľov DSB bude spolupracovať v dvojročnom projekte na tému HEALTH AND FITNESS FOR HEALTHY FUTURE a budú tak môcť nazbierať skvelé skúsenosti. Našimi partnerskými krajinami pre nasledujúce dva školské roku sú: Turecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko. Tešíme sa! Viac

Tu sa môžete stať členom našej instagramovej skupiny a sledovať naše aktuálne aktivity

Ďalším partnerom DSB sú Nemecké veľvyslanectvo a Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave. DSB Bratislava bude rozširovaná až do maturitného ročníka. Rozširovanie sa koná postupne, každý rok pribudne jedna trieda.

Spoločná nemecko-slovenská škola je nezisková organizácia. Nositeľom DSB je Nemecké školské združenie.

^ TOP

Koncept

Koncept DSB vznikol v školskom roku 2009/2010 ako výsledok spoločnej práce žiakov, rodičov, učiteľov a rodičovského združenia DSB. Bol jednohlasne schválený všekými školskými grémiami.
    Bratislava, 1. júna 2010

 • Na našej škole sú vítaní žiaci a žiačky všetkých národností a kultúr.
 • Vzdelávací program DSB podporuje komplexný individuálny rozvoj každého dieťaťa.
 • Žiakov a žiačky vedieme k tomu, aby sa naučili prevziať zodpovednosť za seba aj za druhých.
 • Podporujeme odborné aj nadodborné kompetencie vedúce k samostatnému, zodpovednému a celoživotnému vzdelávaniu.
 • Mimoriadny dôraz kladieme na podporu a rozvíjanie jazyka.
 • Našu ponuku spestrujeme aktívnou spoluprácou s regionálnymi a medzinárodnými inštitúciami.
 • DSB umožňuje dosiahnutie medzinárodne uznaných záverečných skúšok.
 • Záleží nám na profesionalite a na cielenom zvyšovaní kvalifikácie a ďalšom vzdelávaní všetkých spolupracovníkov.
 • Sme otvorení novým nápadom a konštruktívnej kritike a spoločne hľadáme riešenia.
 • Kladieme dôraz na férovú, transparentnú a konštruktívnu spoluprácu všetkých.
 • Spolupracovníci DSB sú si vedomí svojej zodpovednosti voči žiakom a rodičom a tvoria zodpovedný tím.
 • Vedenie školy realizuje rozhodnutia a zabezpečuje pocit istoty prostredníctvom kontinuity, ochoty pomôcť, transparentnosti a férovosti.
^ TOP

Patróni školy

Ďakujeme školským patrónom za finančné príspevky,
bez ktorých by nebolo možné založiť Nemeckú školu v Bratislave!

^ TOP

Partneri DSB


Podporujúci člen