Úvod do Prvej pomoci v triede 1b

V piatok dňa 13.04.2018 navštívila žiakov triedy 1b pani Jagschitz. Keďže pracuje nielen ako učiteľka, ale aj ako dobrovoľná záchranárka, predstavila nám toto povolanie.

^ TOP

Súťaž medzinárodných škôl v plávaní

17.4.2018 nebol normálny školský utorok ako ostatné. Išli sme totiž na 1. Plaveckú súťaž pre medzinárodné školy – DSB, francúzska škola, anglická škola (EISB) ako hlavný usporiadateľ, britská škola (BISB) a britská škola z Ostravy.

^ TOP

Kengura matematiky 2018

15.marca 2018 sa 172 žiakov a žiačok z tried 3-10 zúčastnilo súťaže „Kengura matematiky 2018“.

^ TOP

Tall Tale Tellin´

Tri odvážne a kreatívne hlavy našej školy sa aj v tomto roku zúčastnili náročnej súťaže v anglickom jazyku TALL TALE TELLIN' na Gymnáziu Česká.

^ TOP

Erasmus+ v Španielsku

Toto bol náš prvý deň v Motril. Všetci sme sa stretli o 8:30 pred školou, kde nás privítal jej riaditeľ. Potom sa hneď začal tanečný workshop, kde nás španielska učiteľka naučila tanec „La Reja“. Spočiatku to bolo trošku zmätočné, avšak keď sa celá škola zišla na dvore a začala tancovať, bolo to skutočne zábavné.

^ TOP

Profesijné poradenstvo z Centrály pre zahraničné a odborné sprostredkovanie (ZAV) Spolkovej agentúry práce

Mali sme opäť veľké šťastie, že sme mohli na našej škole na tri dni (9. - 11. apríla 2018) privítať dve odborné poradkyne pre štúdium a profesiu z Centrály pre zahraničné a odborné sprostredkovanie.

^ TOP

Veľkonočný zajac bol aj v Bratislave…

V utorok, dňa 27.03.2018, sa na Nemeckej škole Bratislava konala Veľkonočná akcia organizovaná Žiackou radou.

^ TOP

Finále v ľahkej atletike pre základné školy 06.04.2018

Veľkonočné prázdniny? Áno, ale chceme sa aj hýbať! Nielen z tohto dôvodu sa stretlo 6 našich žiakov v piatok, 6.4.2018, ktorí boli súčasťou ďalšieho atletického finále.

^ TOP

Jarné prázdniny 2018

Niekoľko pohľadov na naše aktivity počas jarných prázdnin. Napriek nízkej účasti sme zažili kopec zábavy.

^ TOP

Jazyková súťaž Kunterbunt – nemčina inak

Dňa 27. marca sa uskutočnila jazyková súťaž Kunterbunt – nemčina inak v škole Audi Hungaria Schule v Györi. Žiakov našej školy pozvali už po štvrtý krát, čo nás veľmi potešilo.

^ TOP

Veľké kino v Goethe-Institut: „Zlodejka kníh“ pre 9. a 10. triedu

Dňa 20.03.2018 nás Goetheho inštitút pozval na premietanie filmu „Zlodejka kníh“. Po obede boli všetci o 14.05 h pripravení na štart, takže vedúci knižnice pán Michal Hvorecký mohol stisnúť klávesu „Play“ a spustiť film!

^ TOP

Próza z iného pohľadu

Dňa 27. marca sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín na Gymnáziu Matky Alexie.

^ TOP

Súťaž talentov

V dňoch 23.02.2018 a 02.03.2018 sa uskutočnila naša každoročná súťaž talentov. Kreatívne, nadané a veľmi angažované deti sa ukázali zo svojej najlepšej stránky.

^ TOP

Nemecká škola Bratislava sa predstavuje ...

Nemecká škola Bratislava (DSB) je súčasťou siete viac ako 140 nemeckých škôl v zahraničí, ktoré sú v mene Ministerstva zahraničných vecí sponzorované Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA). Z Kuala Lumpur po Kyjev, z Toronta po Tokio, nemecké školy v zahraničí kladú dôraz na individuálny rozvoj, viacjazyčnosť a zblíženie kultúr. Podporovaní Spolkovou republikou Nemecko a vyučovaní učiteľmi majú študenti nemeckých škôl v zahraničí možnosť získať vynikajúce vzdelanie a nemecké ako aj miestne vysvedčenia o maturitých skúškach. Nemecký jazyk a kultúra, vzdelávanie a zblíženie sa, sú základnom nemeckých škôl v zahraničí.
Škola je podporovaná Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA).

ZfA v skratke
Mapa medzinárodných nemeckých škôl
V apríli 2015 bolo DSB udelené nemeckou školskou inšpekciou ocenenie „Excelentná medzinárodná nemecká škola“
DSB Bratislava je členom projektu: „Školy: partneri budúcnosti“
Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tohto textu nesie iba autor; Európska únia neručí za použitie zverejnených údajov. …a sme pri tom!   Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelanie, mládež a šport. Ústrednou myšlienkou programu je podpora nadnárodnej spolupráce a mobility pre vzdelávacie účely. Dôležitá je výmena osvedčenej praxe v oblasti vzdelávania a mládeže. Niekoľko žiakov a učiteľov DSB bude spolupracovať v dvojročnom projekte na tému HEALTH AND FITNESS FOR HEALTHY FUTURE a budú tak môcť nazbierať skvelé skúsenosti. Našimi partnerskými krajinami pre nasledujúce dva školské roku sú: Turecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko. Tešíme sa! Viac

Ďalším partnerom DSB sú Nemecké veľvyslanectvo a Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave. DSB Bratislava bude rozširovaná až do maturitného ročníka. Rozširovanie sa koná postupne, každý rok pribudne jedna trieda.

Spoločná nemecko-slovenská škola je nezisková organizácia. Nositeľom DSB je Nemecké školské združenie.

^ TOP

Koncept

Koncept DSB vznikol v školskom roku 2009/2010 ako výsledok spoločnej práce žiakov, rodičov, učiteľov a rodičovského združenia DSB. Bol jednohlasne schválený všekými školskými grémiami.
    Bratislava, 1. júna 2010

 • Na našej škole sú vítaní žiaci a žiačky všetkých národností a kultúr.
 • Vzdelávací program DSB podporuje komplexný individuálny rozvoj každého dieťaťa.
 • Žiakov a žiačky vedieme k tomu, aby sa naučili prevziať zodpovednosť za seba aj za druhých.
 • Podporujeme odborné aj nadodborné kompetencie vedúce k samostatnému, zodpovednému a celoživotnému vzdelávaniu.
 • Mimoriadny dôraz kladieme na podporu a rozvíjanie jazyka.
 • Našu ponuku spestrujeme aktívnou spoluprácou s regionálnymi a medzinárodnými inštitúciami.
 • DSB umožňuje dosiahnutie medzinárodne uznaných záverečných skúšok.
 • Záleží nám na profesionalite a na cielenom zvyšovaní kvalifikácie a ďalšom vzdelávaní všetkých spolupracovníkov.
 • Sme otvorení novým nápadom a konštruktívnej kritike a spoločne hľadáme riešenia.
 • Kladieme dôraz na férovú, transparentnú a konštruktívnu spoluprácu všetkých.
 • Spolupracovníci DSB sú si vedomí svojej zodpovednosti voči žiakom a rodičom a tvoria zodpovedný tím.
 • Vedenie školy realizuje rozhodnutia a zabezpečuje pocit istoty prostredníctvom kontinuity, ochoty pomôcť, transparentnosti a férovosti.
^ TOP

Patróni školy

Ďakujeme školským patrónom za finančné príspevky,
bez ktorých by nebolo možné založiť Nemeckú školu v Bratislave!

^ TOP

Partneri DSB


Podporujúci člen