All for Joomla All for Webmasters

Rada rodičov v školskom roku 2019/2020

Milí rodičia,

Rada rodičov zastupuje záujmy nás rodičov na Nemeckej škole Bratislava a tým pomáha žiakom vo vytváraní  školského života.

Konštruktívna a otvorená výmena názorov rodičov medzi sebou je preto nevyhnutná. „POVEDZ NÁM TO!“- to je naše univerzálne motto: Vás, milí rodičia DSB, preto srdečne pozývame k aktívnej výmene názorov, aby sme mohli prediskutovať všetky pozitívne i negatívne aspekty života v škole, aby sme pozbierali nápady a podnety, ktoré vznikajú v škole i v rodinách.

Rada rodičov je spojovacím článkom medzi rodičmi, žiakmi, vedením školy a školským združením. Naším spoločným cieľom je: vytvoriť optimálne podmienky pre našich žiakov na DSB. Záujem a blaho všetkých detí v škole i v škôlke stojí na prvom mieste. Taktiež dlhodobý rast a etablovanie školy je spoločným prianím všetkých rodičov.

Rada rodičov, ktorá bola tak ako každý rok zvolená zo zástupcov rodičov jednotlivých tried a skupín materskej školy, je pevnou súčasťou školského spoločenstva a je zložená zo zástupcov škôlky, základnej školy i gymnázia.

Aktívna účasť rodičov v každodennom školskom dianí aj v rámci projektov, ktoré obohacujú život školy, sa stala samozrejmosťou. Pomáhame pri organizácii a realizácii rôznych školských podujatí (lampiónový sprievod, jarná a letná školská slávnosť), založili sme futbalový tím rodičov „1FCEDSB“ (všetci športovo založení oteckovia sú srdečne vítaní), organizujeme výlety a turistické prechádzky, a sme všetkým, ktorí na škole pracujú a učia sa, k dispozícii.

Na tento školský rok 2019/20 sú zo strany rodičov naplánované ďalšie aktivity.

Aktívne a do budúcnosti orientované spoločenstvo rodičov podporuje rast DSB a pomôže lepšie zvládať výzvy nasledujúcich rokov, spojené so sťahovaním do novej školskej budovy.

„POVEDZ NÁM TO!“: v našej činnosti pevne rátame s vašou aktívnou podporou. Preto nám adresujte vaše podnety, nápady a zlepšovacie návrhy, a prijmite príležitosť aktívne sa podieľať na školskom živote.

Tešíme sa na množstvo rozhovorov, ktoré nám všetkým pomôžu zlepšiť a optimalizovať procesy a spolužitie na škole. Opierame sa o sebavedomý, na budúcnosť zameraný, otvorene konštruktívny kolektív rodičov, ktorý sa nasadí za naše spoločné ciele pre blaho našich detí.

„POVEDZ NÁM TO!“ Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Kontaktné osoby:

  • Wolfgang Voller, predseda Rady rodičov a zástupca za Materskú školu
  • Andrea Pramhas, členka Rady rodičov a zástupkyňa za Základnú školu
  • Maren Schmidt, členka Rady rodičov a zástupkyňa za Gymnázium

Kontakt:  elternbeirat@deutscheschule.sk

 

Niektoré z našich plánov na školský rok 2019/20
(bližšie informácie budú aktuálne zverejnené)

Školský odev
Vybudovanie aktívneho kontaktu  s jednotlivými grémiami školy

Zvýšenie spokojnosti rodičov

Bezpečnosť cesty do školy

Vybavenie DSB a jej ťažisko pre budúcnosť

Výlety: December – zámok Schloss Hof, vianočné trhy

Jún – výlet v Malých Karpatoch

Podpora školských slávností: Majáles dňa 30.04.2020

1FCEDSB: každú stredu futbal oteckov, noví hráči sú srdečne vítaní, prídite sa jednoducho pozrieť o 18. hodine do DSB! Hráme vždy aj vonku, keď nám to umožní počasie, pretože máme na ihrisku večerné osvetlenie!

Rada učiteľov

Stanovy učiteľskej rady (nemecky)

V školskom roku 2019/2020 boli do Rady učiteľov zvolení nasledovní zástupcovia:

Marianna Gazdikova (Stellvertreter)
Miroslava Keller (Finanzen)
Barbora Zemberova

Základné úlohy Rady učiteľov sú na základe odporúčaní BLASchA, zachytené nasledovne:

„V popredí činnosti Rady učiteľov je starostlivosť o ľudský prístup na škole, o jeho udržanie, resp. zlepšenie, za čo Rada učiteľov preberá spoluzodpovednosť. K tomu patrí aj sprostredkovanie prípadnej rozdielnosti názorov v rámci pedagogického zboru a medzi kolégiom, vedením školy a predstavenstvom školského združenia. Taktiež v otázkach právneho charakteru, týkajúce sa učiteľov,  je možné obrátiť sa na Radu učiteľov.“

Radu učiteľov môžete kontaktovať na adrese:
lehrerbeirat@deutscheschule.sk
Konzultačné hodiny: streda, 10:15 (prosíme o prihlásenie sa vopred)

Žiacka rada (SMV) 2019/20

Úlohy Žiackej rady

– Žiacka rada slúži na koordináciu účasti žiakov na vytváraní školského a spoločenského života v škole, na výchovu žiakov ku samostatnosti a zodpovednosti. Je dôležitou súčasťou organizačnej štruktúry DSB.
– Pole pôsobnosti žiackej rady vyplýva z úlohy školy: žiaci majú v tomto rámci možnosť presadzovať svoje záujmy a prostredníctvom samostatne zvolených či prevzatých úloh prijať aj plnú zodpovednosť.
– Žiacka rada potrebuje podporu všetkých účastníkov školského spoločenstva.
(z Poriadku Žiackej rady, 25.5.2015)

Za účelom zabezpečenia plnenia úloh Žiacka rada na pravidelných stretnutiach diskutuje o aktuálnych témach, nápadoch a želaniach žiakov, plánuje nové aktivity. Taktiež sa stretávajú predsedovia jednotlivých tried a stupňov, aby svoje žiadosti a informácie o aktivitách odovzdali vedeniu školy.

Buďte pritom a spolu utvárajme našu školu a školský život. Neváhajte a kontaktujte sa so svojimim zvolenými zástupcami školskej rady. Vždy vám stoja k dispozícii pre vaše nové návrhy, priania a kritiku ako aj pre zlepsovacie návrhy.

„Len ten, kto spolupracuje, môže niečo zmeniť!“

Calendar

« október 2020 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30