All for Joomla All for Webmasters

Školské združenie

„Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“, ďalej ako „Nemecké školské združenie“, je zriaďovateľom DSB.

Nemecké školské združenie bolo založené 14.3.2005 v Bratislave pod názvom „Spolok na založenie a podporu DSB“ a dňa 5.11.2009 rozhodlo valné zhromaždenie o jeho premenovaní na „Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“.

Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave je zriaďovateľom DSB, a preto je zodpovedné za hospodársky a právny rámec DSB. Združenie ako zriaďovateľ školy finančne zabezpečuje prevádzku školy (porovnaj čl. 2 stanov Nemeckého školského združenia).

Školské združenie sa stretáva minimálne raz ročne na členskej schôdzi, kde sa hlasuje o plánovanom rozpočte a každoročne sa volí nová časť predstavenstva.

Predstavenstvo (5 alebo 7 členov) riadi záležitosti združenia a vykonáva uznesenia prijaté na členskej schôdzi. Všetky rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú po vzájomnej dohode s vedením školy.

Stanovy školského združenia si môžete stiahnúť tu.

Členstvo

Rodičia, ktorých deti navštevujú DSB, sa môžu stať členmi školského združenia a aktívne sa zapojiť do ďalšieho budovania školy, napr. v otázkach školského rozpočtu, školného a budovy školy. Členský príspevok je 70€ ročne.

Okrem toho sa môžu firmy a právnické osoby, ktoré majú záujem o podporu DSB, stať členami školského združenia. Členský príspevok je 4000 € ročne.

Žiadosť o prijatie do školského združenia si môžete stiahnuť tu.

Predstavenstvo

Členovia predstavenstva v školskom roku 2018/19:

 

· Pani Annette Kolig-Hörning – predsedníčka predstavenstva, povereníčka predstavenstva pre marketing/sponsoring

· Pán Dr. Pavol Rak – zástupca predsedu predstavenstva, poverenec pre personálne záležitosti (operatívne), právne poradenstvo (personálna oblasť)

· Pán Matej Heringeš – poverenec pre strategické úlohy/procesy (BLI, QM, Riadiaca skupina), právne poradenstvo (oblasť sponzoringu)

· Pani Martina Kánová – povereníčka pre záležitosti budovy

· Pán Carsten Kraus – poverenec pre finančné záležitosti, pokladník, zastupujúci zapisovateľ

· Pán Karsten Pedersen – poverenec pre strategické úlohy/procesy, (BLI, QM, Riadiaca skupina), personálne záležitosti (strategické)

· Pani Martina Renelt – povereníčka pre záležitosti budovy, Štipendijná komisia, inklúzia

Kontakt:

vorstand@deutscheschule.sk

alebo

p. Andrea Hahn /povereníčka predstavenstva/

bdv@deutscheschule.sk

+421-948-596 599

Sponzori a podporovatelia

DSB je financované školným rodičov a personálnymi a materiálnymi príspevkami z Nemecka. Ale nakoľko je škola ešte stále v rozvoji, je finančná záťaž zaobstarávania odborných priestorov, športového náradia, úpravu vonkajších priestorov atď. značná. Preto sme našim sponzorom a podporovateľom veľmi vďační za ich príspevky.

Ak máte záujem podporiť našu DSB, obráťte sa prosím na marketing@deutscheschule.sk.

Sponzoring – projekt „Nová budova“

2% z daní

Vážené dámy a páni,
Prosím, myslite na Nemeckú školu Bratislava (DSB), keď bude čoskoro väčšina z Vás, nezávisle od toho, či ako súkromná osoba alebo podnikateľ, vypĺňať svoje daňové priznanie za uplynulý rok. Aktuálne jedným z najdôležitejších projektov DSB je projekt „Nová budova školy“. V minulom roku 2017 mohli byť v tomto smere podniknuté prvé veľké rozhodujúce kroky. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme DSB umožnili mať prosperujúcu budúcnosť. Pomôžte tým, že darujete DSB svoje 2%. Na Slovensku sa vo viacerých firmách rozpráva po nemecky. Intenzívne obchodné vzťahy k susednému Rakúsku a dôležitému EU-partnerovi Nemecku vytvárajú dobré pracovné možnosti pre dobre vzdelaných absolventov. Dobré vzdelanie znamená isté odborné a rečové znalosti, získanú flexibilitu na riešenie nových výziev ako aj prebudenie angažovanosti a vedomie zodpovednosti. Umožniť deťom a mládeži takéto vynikajúce vzdelanie, vyžaduje podporu spoločnosti, angažovaných učiteľov a učiteľského prostredia s modernými vyučovacími médiami a optimálnym vybavením. DSB je na Slovensku uznávaná. Jej úroveň kvality zodpovedá nemeckým štandardom. Je pravidelne hodnotená z Nemecka a od roku 2015 je nositeľom titulu „Excelentná Nemecká Zahraničná Škola“. So svojimi aktuálne 360, prevažne slovenskými, deťmi a mladými ľuďmi v materskej škole, základnej škole a na gymnáziu, zohráva Nemecká škola úlohu sprostredkovateľa nemeckej kultúry, jazyka a životného štýlu a zodpovedne pripravuje svojich absolventov na ich budúci profesijný život. Nemecké školské združenie, ktoré zjednocuje angažovaných rodičov, nesie za to plnú zodpovednosť. Prosím, podporte Nemecké školské združenie a uveďte ho ako prijímateľa vo svojom daňovom priznaní.
Obchodné meno: Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36076082 | Ulica: Palisády | číslo: 51 |
PSČ: 81106 | Obec: Bratislava
Bankové spojenie pre 2%: Slovenská sporiteľňa, a.s. , IBAN SK47 0900 0000 0051 3169 0067, SWIFT/BIC: GIBASKBX

Ďalšie informácie nájdete tu: www.dvepercenta.sk.

S pozdravom

Claudia Voß 
Vedenie školy
Annette Kolig-Hörning 
Predsedkyňa Nemeckého školského združenia

Audítorské správy

Calendar

« dec 2018 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Po 17

3. Adventný impulz

december 17
Ut 18

Kontakt

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/5463 0267
info@deutscheschule.sk