All for Joomla All for Webmasters

Školský klub deti sa predstavuje

O celodennej starostlivosti

Družina – čo je to?

Družina sa predstavuje

Škola by mala byť pre dieťa životný priestor a priestor na učenie, v ktorom sa cíti dobre, v ktorom nájde voľný priestor na hru ale aj na utiahnutie sa, priestor, kde sa budujú sociálne kontakty ale aj priestor, kde sú existujúce povinnosti a výzvy vnímané zodpovedne.

Nemecká škola Bratislava poskytuje rozsiahlu celodennú starostlivosť v čase od 7.30hod. do 17.30hod..

Ráno sa až do začiatku vyučovania  zamestnanci družiny starajú o deti prichádzajúce do školy. Družina je ideálnym miestom na stretnutie, výmenu zážitkov, modelovanie, čítanie, maľovanie a hru.

Celé školské predpoludnie je k dispozícii jeden zamestnanec družiny. V tomto času sú deti o. i. cielene podporované v rôznych školských oblastiach alebo je postarané o nemecky hovoriace deti, ktoré sa nezúčastňujú riadneho slovenského vyučovania.

So začiatkom obedňajšej prestávky prevezmú starostlivosť o deti pracovníci družiny.

Po obede a po prestávke si deti urobia vo svojich triedach pod dohľadom jedného družinára domáce úlohy.

Poobede majú deti možnosť krúžkov alebo rôznych aktivít ponúkaných vychovávateľmi družiny. Tieto sa uskutočňujú vo viacerých priestoroch.

Organizácia

Dopoludňajšia ponuka platí pre všetky ročníky, popoludní  sa ponuka orientuje viac na ročníky 1.-4. (spoločné písanie domácich úloh pod pedagogickým dohľadom), na požiadanie alebo podľa potreby však môžu túto ponuku využiť aj žiaci 5.-7.ročníka. Musia však byť pre tento účel záväzne prihlásení. Poplatok za ŠKD je zahrnutý v mesačnom školnom, takže nevznikajú ďalšie náklady. Ponuka krúžkov je platná pre všetkých žiakov DSB. Na krúžky je potrebné záväzne sa prihlásiť. Za niektoré krúžky sa poplatok hradí zvlášť.

Funkcie družiny

V bežnom dni plní družina nasledovné funkcie:

 • Dozor pri plnení domácich úloh
 • Vyplnenie pracovného času
 • Integrácia

Dozor pri plnení domácich úloh

Vypracovanie domácich úloh patrí k bežnému dňu školáka a preto má svoje miesto v rámci dozoru.

Pre cielené a úspešné vypracovanie domácich úloh a tým aj pre dozor pri plnení domácich úloh sú dôležité nasledovné kritériá:

 • Význam a cieľ dozoru pri domácich úlohách: deti si majú zvyknúť na pevný čas, v ktorom si robia domáce úlohy. Ohraničený časový limit pomáha pri cielenej, koncentrovanej práci a poskytuje možnosť sebakontroly. Vhodné pracovné miesto a atmosféra, ktorá umožňuje koncentrovanú prácu je tu veľmi dôležitá.
 • V každej triede je konštantný dozor, ktorý žiakov podľa potreby individuálne podporuje a vedie k samostatnej práci.
 • Triedny učiteľ a rodičia dostávajú pomocou zápisov v školskom kalendári ako aj ústnou komunikáciou spätnú väzbu o vykonaných a ešte ostávajúcich domácich úlohách, príp. problémoch a ťažkostiach
 • Domáce úlohy sú kontrolované pre správnosť a úplnosť. Oprava úlohy je úlohou triedneho učiteľa.
 • Neustály a intenzívny dozor nad domácimi úlohami umožňuje rýchle zistenie individuálnych ťažkosti s učením. Pritom je nevyhnutná pravidelná výmena s triednym učiteľom.

Vyplnenie voľného času

Počas družiny poobede majú deti čas na voľnú hru ako aj na ponuku na podporu záujmov  detí.

Pre deti je v družine k dispozícii hrací kútik ako aj kútik na čítanie. Na viacerých stoloch môžu modelovať, stavať a hrať sa.

V osobitnej miestnosti majú možnosť kreatívnych prác. Jednotlivé dni v týždni sa nesú v určitom motte ako napr. tanec, hudba, modelovanie, kreativita atď., pričom sú rozvíjané rôzne ponuky, ktoré sa tiahnu kratšími alebo dlhšími úsekmi.

U veľa detí sú zvlášť obľúbené špecifické ponuky v oblasti kreativity a modelovania na rôzne témy alebo ročné obdobia. Tu vzniknuté individuálne diela posmeľujú detí ku kreatívnym experimentom, ktoré radi prezentujú svojim rodičom. Dôležitou časťou družiny je spolupráca pri dekorácii počas školských podujatí, ako napr. Vianočný večierok, fašiangy, výzdoba priestorov družiny.

Počas obedňajšej prestávky a popoludní je zadosťučinené detskej túžbe po pohybe a vonkajšom prostredí aj pomocou rôznych hračiek.

Z tohto vyplývajú poobedné aktivity ako sú napr. pečenie pred Vianocami, menšie výlety a zakladanie bylinkovej záhrady na dvore.

Integrácia

Spoločné prežitie voľného času po konci vyučovania prispieva nielen k jazykovému  ale i sociálnemu vývoju a integrácii detí nehovoriacich rodnou rečou. Rýchlo si osvojujú rozsiahlu slovnú zásobu a používajú ju medzi sebou v bežnej komunikácii. Noví žiaci sa rýchlo integrujú do spoločnosti, vznikajú z toho nové kontakty a priateľstvá presahujúcich hranicu triedy.

Úlohy

Z týchto funkcií vyplývajú nasledovné úlohy pre spolupracovníkov školskej družiny.

 • Aby sa vyhovelo individuálnym potrebám detí, je okrem dennej intenzívnej podpory potrebná aj intenzívna výmena medzi opatrujúcim personálom a učiteľmi ako aj medzi učiteľmi a rodičmi žiakov.
 • Deti dostávajú pomoc aj pri zvládaní problémov a konfliktov
 • Popri individuálnej podpore pri domácich úlohách sú žiaci povzbudzovaní k aktívnemu využitiu voľného času, ponúkaného a plánovaného personálom družiny.
 • K tomu majú pracovníci družiny úlohy ako výber vhodného nového materiálu na hranie a učenie ako aj vybavenie a údržbu priestorov družiny

Martin Vetter

Denný rozvrh

Družina doobeda – podpora pre deti s doučovaním:

od  7.30 hod.                         družina

8.00 – 13.20 hod.              dodatočné doučovanie / nemčina, matematika, slovenský jazyk atď./

Družina – poobedie:

12.45 – 13.20 hod.                               Obed,  1., 2.trieda

13.20 – 14-05 hod.                              Obed 3., 4., 5., 6. trieda

13.20 – 14.05 hod.                              Domáce úlohy 1., 2. trieda

14.05 – 15.00 hod.                              čas pre domáce úlohy  3.- 4. trieda

14.05 – 15.30 hod.                              Čas pre domáce úlohy 5.-6. trieda

14.50 – 15.30 hod.                              Skupinové rozhovory, Voľný čas alebo kurzy

15.30 – 16.00 hod.                              olovrant

16.00 – 17.30 hod.                              družina, voľný čas alebo kurzy, AG

Kontakt

Martin Vetter

Konzultačné hodiny podľa dohody
e-mail: martin.vetter@deutscheschule.sk
Telefón: +421-2-2042 2822 oder
+421-9-4458 2518

Calendar

« november 2020 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30