PEDAGOGICKÝ ZBOR

Gymnázium

Tím v školskom roku 2020/2021 
 • ANDREAS HEUER

  Koordinátor vyššieho stupňa gymnázia
  Francúzsky jazyk ,Dejepis, Etická výchova

  ANDREJ SCHÖBER

  Telesná výchovai

  ACHIM SILZ

  Koordinátor pre nižší stupeň gymnázia
  Matematika, Fyzika

  DANA LUTS

  Zástupca koordinátora vyššieho stupňa gymnázia
  Biológia, Anglický jazyk

 • CARMEN NASSE

  Riaditeľka školy
  Nemecký jazyk, Anglický jazyk

  DIETLIND WALKENHORST

  DFU-kordinátor
  Hudobná výchova, Nemecký jazyk

  DRAHOMÍRA LÁNYI

  Výtvarná výchova, Etická výchova

  SVENJA CERANNA

  PQM-kordinátor
  Dejepis, Etická výchova, Výtvarná výchova

 • GERALD KOHNE

  Nemecký jazyk, Geografia, PC

  JANA KUCHAROVÁ

  Náboženská výchova rímsko-katolícka

  KATARÍNA BRESTOVSKÁ

  Zástupca riaditeľa školy
  Slovenský jazyk, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk, Slovenský dejepis

  KARIN PIPIŠKOVÁ

  Biológia

 • KRISTÍNA PRIELOŽNÁ

  Chémia

  LUCIA GRICHOVÁ

  Koordinátorka pre slovenské záležitosti
  Slovenský jazyk, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk, Občianska náuka

  LUCIA STRAPÁČOVÁ

  Zástupca riaditeľa školy
  Slovenský jazyk ako cudzí jazyk

  MARCELA MIŠKOVIČOVÁ 

  Slovenský jazyk, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk, Slovenský dejepis

 • MARIANNA GAZDÍKOVÁ

  Hudobná výchova, Etická výchova

  MARKUS SAUER

  Medien-kordinátor
  Matematika, Fyzika

  PETER HRUŠKA

  Telesná výchova, Slovenská geografia

  SUSANNE FASTABEND

  Francúzsky jazyk , Ekonomika
 • THOMAS ICHTER

  Študiijný poradca
  Fyzika, Chémia

  ZUZANA MARKOVÁ

  Nemecký jazyk, Anglický jazyk, Španielský jazyk

  MENO

  predmety

  MENO

  predmety
ZOZNAM

GYMNÁZIUM

KONTAKT

ANDREAS HEUER

Koordinátor vyššieho stupňa gymnázia
andreas.heuer@deutscheschule.sk

ACHIM SILZ

Koordinátor pre nižší stupeň gymnázia
achim.silz@deutscheschule.sk


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram