Gymnázium

Poetry Slam – víťazi!

  Dňa 22.10.2020 sme sa my, žiaci 9. a  10.triedy DSB zúčastnili tvorivej dielne s najslávnejším zástupcom poetry-slamu v Nemecku: s Basom Böttcherom.    Pre tých, ktorí nevedia, čo vlastne Poetry-Slam znamená, je to teoreticky v skutku jednoduché.    Postavíte sa na javisko a prednesiete VLASTNÝ text.  Znie to jednoducho, však? Ale nie je.   Bas Böttcher, ktorý už získal množstvo cien na scéne Poetry-Slamu, nám najprv vysvetlil, ako treba postupovať.   Najprv sme hovorili o nadpise, názve. ...

Viac

Vyučovanie Telesnej a športovej výchovy trošku inak  

Venovať sa športu je momentálne ťažšie, ale nie nemožné. Hovorí sa, že kde je vôľa, tam je aj cesta. A dôkazy ponúkajú všetci naši žiaci počas vyučovania.  Zlé počasie – gymnastika, koordinačný tréning, posilňovanie v triedach, orientačný beh v celej budove.  Dobré počasie – do Horského parku s našimi čarovnými kockami, alebo do prezidentskej záhrady s loptami. Dá sa to…      Športový tím Juliana Fázik a Peter Hruška  

Viac

9.trieda – angažovaná a ocenená 

Dňa 17.09.20 Veľvyslanectvo SRN v Bratislave v spolupráci s Goethe-Inštitútom organizovalo na  Hviezdoslavovom námestí Deň kultúry. V rámci podujatia prejavili žiaci našej 9.triedy hneď dvojakú vynikajúcu angažovanosť:  Za svoj súťažný príspevok „Ochrana klímy na Nemeckej škole Bratislava“ v rámci súťaže IHK „Žiaci stavajú mosty na celom svete“  vyhrala  9.trieda  excelentnú cenu. Cenu slávnostne odovzdal v ...

Viac

„Slávnostný Koncert“ v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Dňa 8. Septembra 2020 Veľvyslanectvo SRN v Bratislave pozvala skupinu žiakov DSB na slávnostný koncert pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2.svetovej vojny a Dňa obetí holokaustu a rasového násilia (9. Septembra), ktorý sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Strávili sme pekné chvíle s hudbou Mozarta, Haydna a Rachmaninova v podaní komorného orchestra Bruno Walter Kammerorchester. Na úvod odzneli príhovory veľvyslankyne ...

Viac

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30