Gymnázium sa predstavuje

Gymnázium sa predstavuje

Počnúc 5. ročníkom vstupujú žiaci do gymnázia do orientačnej fázy. Koncom 6. ročníka každý žiak dostane odporúčanie k ďalšiemu štúdiu, ktoré môže ovplyvniť ďalší postup na DSB. V 9. ročníku môže žiak získať nemecké absolutórium 2.stupňa základnej školy a v 10. ročníku nemecké absolutórium reálnej školy. Gymnazisti získavajú po ukončení 10. ročníka kvalifikované absolutórium reálnej školy, ktoré  im umožní vstup na vyšší stupeň gymnázia. Na konci 12.ročníka získavajú maturanti všeobecnú vysokoškolskú zrelosť s nemeckou maturitou do roku 2018 a od roku 2019 DIA (Deutsches Internationales Abitur – nemecká medzinárodná maturita) s osvedčením pre štúdium na univerzitách a vysokých školách v Nemecku ako aj v iných krajinách Európskej Únie a v ďalších štátoch celého sveta. Žiaci slovenskej národnosti okrem toho zložia štátnu maturitnú skúšku z predmetu Slovenský jazyk a literatúra a získavajú tým aj slovenské maturitné vysvedčenie.

Vyučovanie je koncipované pre dosiahnutie týchto cieľov celostne a kompetentne na základe vzdelávacieho plánu spolkovej krajiny Badensko-Württembersko, základným učebným plánom pre vyšší stupeň gymnázia na nemeckých zahraničných školách ako aj na základe slovenských smerníc. Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť odborne a metodicky kompetentných, súdnych, pracovitých a sociálne zodpovedných mladých ľudí. Práca našich žiakov, zameraná na riešenie problémov, stojí pritom v popredí a dosahuje tak uznanie etických hodnôt a náboženských noriem, ako aj úctu pred demokratickým presvedčením iných ľudí. Viac informácií o vzdelávacom programe, najmä o jednotlivých vyučovacích predmetoch, nájdete tu: Počet vyučovacích hodín jednotlivých predmetov.

Ťažiská vzdelávania na gymnáziu DSB:

  • Osvojenie nemeckého aj slovenského jazyka na úrovni materinského jazyka
  • Osvojenie anglického, francúzskeho a slovenského jazyka na vysokej úrovni
  • Obsiahle metodické prírodovedné vzdelanie
  • Študijné a profesijné poradenstvo
  • Firemná prax v 10. ročníku
  • Mnohostranné súťaže  v rámci rôznorodých odborných smerov
  • Výmenné pobyty so žiakmi nemeckých i medzinárodných škôl
  • Mnohostranné, tematicky zamerané školské zájazdy

Prijatie žiakov do tried Nemeckej školy Bratislava je založené na všeobecnom hodnotení predpokladov výkonnosti v rámci nášho procesu prijímania žiakov. Súčasťou prijímacieho procesu pre žiakov z iných ako nemeckých škôl je minimálne jeden skúšobný deň s testovaním z rôznych predmetov.

Počet vyučovacích hodín

Cieľom Nemeckej školy Bratislava je, vzdelať odborne veľmi dobre kvalifikovaných žiakov. Vynikajúce odborné vzdelanie je jedným z troch kompetenčných pilierov, ktoré profesijný život vyžaduje od svojich zamestnancov. Porpi tom vyžaduje ako ďalší pilier aj mimoodborné vzdelanie, ktoré nachádza svoj odraz v metodických a sociálnych kompetenciách. Na našej škole vyučujú odborne vynikajúco vzdelaní pedagógovia, ktorí zabezpečujú nielen odborne dokonalé vyučovanie, ale aj poradenstvo pre žiakov a podporu na ceste k samostatnosti. Permanentné aktualizovanie kooperatívnych foriem učenia garantuje aktuálne vyučovanie a učenie vo všetkých predmetoch školského rozvrhu.

Z prílohy si môžete stiahnuť rozpis vyučovacích hodín nášho gymnázia, ako aj metódy vyučovania. V prípade otázok k rozpisu predmetov a možnej voľbe predmetov v jednotlivých ročníkoch použite, prosím, náš poradenský koncept a obráťte sa na  pani Cerannu (triedy 5 – 9) alebo na pána Honesa (triedy 10 – 12).

Kontakt

Svenja Ceranna

email: svenja.ceranna@deutscheschule.sk
zástupkyňa pre druhý stupeň I
(triedy 5 – 9)

Bernd Hones

email: bernd.hones@deutscheschule.sk
Koordinátor vyššieho stupňa gymnázia
(triedy 10 – 12)

Konzept Deutschsprachiger Fachunterricht

Methodencurriculum Gymnasium

Calendar

« august 2021 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30