Impressum

Za obsah zodpovedá:

Carmen Nasse, Palisády 51, 811 06  Bratislava, Tel. 02/204 228 11

Všeobecná obsahová zodpovednosť:

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky je Nemecká škola Bratislava

Táto internetová ponuka pozostáva z vlastného a čiastočne z cudzieho redakčného obsahu z prepojených linkov.  Za obsah a správnosť neručíme. Dištancujeme sa od obsahu iných redakcií, ku ktorým existujú prepojenia , a to na základe rozsudku krajinského súdu Hamburg zo dňa 12. Mája 1998 výslovne od obsahu týchto internetových stránok.  Pre všetky linky platí: Nemecká škola Bratislava nemá žiadny vplyv na obsah a stvárnenie prepojených stránok. Použitie prepojení, ktoré vedú mimo stránok deutscheschule.sk, je na vlastnú zodpovednosť užívateľov.

Autorské právo

Usporiadanie domovskej stránky, použité grafiky ako aj všetky príspevky sú vlastníctvom autora. Stránky smú byť rozširované iba na súkromné/ školské účely, nesmú sa meniť a bez povolenia nesmú byť  ďalej rozširované.

Tieto internetové stránky boli vytvorené Let’s Consult

Prehlásenie o dostupnosti

Autor týchto stránok prehlasuje, že tieto stránky sú maximálne obsahovo prístupné a funkčné pre všetkých internetových užívateľov.

Ochrana osobných údajov

Prístup na tieto stránky môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený určitými osobnými údajmi užívateľa v zmysle zákona č.122/2013 Zb.z. o ochrane osobných údajov, príp. iných zákonov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami , ktoré poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti môžu, pokiaľ sú na to oprávnené, využívať osobné údaje užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú iba v rámci svojich práv a nevyužívajú ich na iné účely. Prevádzkovateľ nepredáva ani neuvádza osobné údaje tretím osobám, pokiaľ toto nie je potrebné k splneniu právnych predpisov.

Ak chce užívateľ svoje osobné údaje, ktorými disponuje prevádzkovateľ opraviť alebo zmeniť, môže o to požiadať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených na tejto stránke.

Calendar

« august 2021 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30