Školské združenie a predstavenstvo

„Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“, ďalej ako „Nemecké školské združenie“, je zriaďovateľom DSB.

Nemecké školské združenie bolo založené 14.3.2005 v Bratislave pod názvom „Spolok na založenie a podporu DSB“ a dňa 5.11.2009 rozhodlo valné zhromaždenie o jeho premenovaní na „Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“.

Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave je zriaďovateľom DSB, a preto je zodpovedné za hospodársky a právny rámec DSB. Združenie ako zriaďovateľ školy finančne zabezpečuje prevádzku školy (porovnaj čl. 2 stanov Nemeckého školského združenia).

Školské združenie sa stretáva minimálne raz ročne na členskej schôdzi, kde sa hlasuje o plánovanom rozpočte a každoročne sa volí nová časť predstavenstva.

Predstavenstvo (5 až 7 členov) riadi záležitosti združenia a vykonáva uznesenia prijaté na členskej schôdzi. Všetky rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú po vzájomnej dohode s vedením školy.

Stanovy školského združenia si môžete stiahnuť tu.

 

PREDSTAVENSTVO 

Členovia predstavenstva v školskom roku 2020/2021:

·         Pán Peter Kršák – predseda predstavenstva, poverenec pre stavebné záležitosti

·         Pán Peter Kompalla – podpredseda predstavenstva, poverenec pre marketing a obchodné vzťahy

·         Pani Marta Kahancová – poverenkyňa pre personálne záležitosti

·         Pán Dragec Horvat – poverenec pre finančné záležitosti, pokladník, zastupujúci zapisovateľ

·         Pán Ivan Figula – poverenec pre digitalizáciu

·         Pani Andrea Pramhas – poverenkyňa pre internú komunikáciu a pre strategické úlohy/procesy (BLI, QM, riadiaca skupina)

·         Pán Roman Foltin – poverenec pre externé vzťahy, strategické partnerstvá, úradné záležitosti, podporné programy 

Kontakt: vorstand@deutscheschule.sk

alebo

sa neváhajte obrátiť na pani Andreu Ryšavú, splnomocnenca predstavenstva

E-Mail‎: bdv@deutscheschule.sk Telefon: +421 948 596 599

 

Členstvo

Rodičia, ktorých deti navštevujú DSB, sa môžu stať členmi školského združenia a aktívne sa zapojiť do ďalšieho budovania školy, napr. v otázkach školského rozpočtu, školného a budovy školy. Členský príspevok je 20€ ročne.

Okrem toho sa môžu firmy a právnické osoby, ktoré majú záujem o podporu DSB, stať členami školského združenia. Členský príspevok je 4000 € ročne.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO NEMECKÉHO ŠKOLSKÉHO ZDRUŽENIA

 

Audítorské správy

Calendar

« august 2021 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30