All for Joomla All for Webmasters

Školské združenie a predstavenstvo

„Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“, ďalej ako „Nemecké školské združenie“, je zriaďovateľom DSB.

Nemecké školské združenie bolo založené 14.3.2005 v Bratislave pod názvom „Spolok na založenie a podporu DSB“ a dňa 5.11.2009 rozhodlo valné zhromaždenie o jeho premenovaní na „Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“.

Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave je zriaďovateľom DSB, a preto je zodpovedné za hospodársky a právny rámec DSB. Združenie ako zriaďovateľ školy finančne zabezpečuje prevádzku školy (porovnaj čl. 2 stanov Nemeckého školského združenia).

Školské združenie sa stretáva minimálne raz ročne na členskej schôdzi, kde sa hlasuje o plánovanom rozpočte a každoročne sa volí nová časť predstavenstva.

Predstavenstvo (5 alebo 7 členov) riadi záležitosti združenia a vykonáva uznesenia prijaté na členskej schôdzi. Všetky rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú po vzájomnej dohode s vedením školy.

Stanovy školského združenia si môžete stiahnúť tu.

Členstvo

Rodičia, ktorých deti navštevujú DSB, sa môžu stať členmi školského združenia a aktívne sa zapojiť do ďalšieho budovania školy, napr. v otázkach školského rozpočtu, školného a budovy školy. Členský príspevok je 70€ ročne.

Okrem toho sa môžu firmy a právnické osoby, ktoré majú záujem o podporu DSB, stať členami školského združenia. Členský príspevok je 4000 € ročne.

Žiadosť o prijatie do školského združenia si môžete stiahnuť tu.

Predstavenstvo

Členovia predstavenstva v školskom roku 2018/19:

 

· Pani Annette Kolig-Hörning – predsedníčka predstavenstva, povereníčka predstavenstva pre marketing/sponsoring

· Pán Dr. Pavol Rak – zástupca predsedu predstavenstva, poverenec pre personálne záležitosti (operatívne), právne poradenstvo (personálna oblasť)

· Pán Matej Heringeš – poverenec pre strategické úlohy/procesy (BLI, QM, Riadiaca skupina), právne poradenstvo (oblasť sponzoringu)

· Pani Martina Kánová – povereníčka pre záležitosti budovy

· Pán Carsten Kraus – poverenec pre finančné záležitosti, pokladník, zastupujúci zapisovateľ

· Pán Karsten Pedersen – poverenec pre strategické úlohy/procesy, (BLI, QM, Riadiaca skupina), personálne záležitosti (strategické)

· Pani Martina Renelt – povereníčka pre záležitosti budovy, Štipendijná komisia, inklúzia

Kontakt:

vorstand@deutscheschule.sk

alebo

p. Andrea Hahn /povereníčka predstavenstva/

bdv@deutscheschule.sk

+421-948-596 599

Audítorské správy

Calendar

« jún 2019 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30