Školné

Navštevovanie DSB je spoplatnené. Školné od 01.09.2018 je nasledovné:

Štruktúra výpočtu poplatkov

Poplatky na dieťa sa vypočítajú ako …

  1. základná sadzba
  2. znížená o vernostnú zľavu
  3. znížená o zľavu pre súrodencov

Základná sadzba

ročne rozdelené na 12 mesačných splátok
Materská škola(3-4 -roční) 5.760,- € 480,- €
MŠ Predškoláci(5 -roční) 5.760,- € 480,- €
Základná škola triedy 1-4 7.200,- € 600,- €
Gymnázium triedy 5-12 7.200,- €  600,- €

V školnom sú zarátané všetky jedlá (raňajky, obed a olovrant) a všetky nápoje počas dňa, učebné pomôcky, povinné podujatia a exkurzie školy v rámci učebného plánu, krúžky školy a materskej školy a ponuky družiny.

Školy v prírode, výlety a iné mimoškolské podujatia, tak ako aj všetky dobrovoľné krúžky sa hradia zvlášť.

Školné je potrebné uhradiť v eurách na bankový účet školského združenia v Slovenská Sporiteľňa a.s., Konto Nr.: IBAN SK97 0900 0000 0051 3169 0040, SWIFT GIBASKBX.

Vernostná zľava

Poplatky sa znížia o vernostnú zľavu, čím dlhšie dieťa navštevuje DSB. Vernostná zľava obsahuje …

Po 4 rokoch,
čiže v 5. až 8. roku na DSB
5 %
Po ďalších 4 rokoch,
t.j. od 9. roku na DSB
 10 %

Tu si môžete pozrieť všetky varianty výšky školného po zohľadnení vernostnej a súrodeneckej zľavy.

Zľava pre súrodencov

Pomocou súrodeneckej zľavy budú dodatočne finančne odľahčení rodičia, ktorí majú na DSB viaceré deti. Súrodenecká zľava obsahuje …

Pri 2 deťoch na DSB 15% pre obidve deti
Pri 3 a viacerých deťoch na DSB  25% pre všetky tri a ostatné deti

Zľavy sú platné za predpokladu, že všetky deti navštevujú školu súčasne.

Prijímací poplatok

Prijímací poplatok sa uhrádza za každé dieťa. Dieťa je prijaté až po podpísaní zmluvy o zaškolení, alebo o prijatí do materskej školy a po zaplatení školného na účet zriaďovateľa školy, najneskôr do týždňa od podpisu zmluvy. Iba po obržaní úhrady školného garantujeme miesto v škole alebo škôlke.

# Materská škola 480,- €

# Predškola 480,- €

# Základná škola 600,- €

# Gymnázium 600,- €

Kaucia

Jednorazovú kauciu vo výške 1.000,- € je potrebné zaplatiť za každé dieťa. Kaucia bude vrátená bezúročne po odchode dieťaťa z DSB. Kaucia slúži na pokrytie akýchkoľvek finančných nárokov zo strany DSB.

Poriadok platenia školného

Calendar

« apríl 2021 » loading...
Po Ut St Št Pi So Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30