„NOVÁ HVEZDÁREŇ V BRATISLAVE“

VZDELÁVACÍ PROJEKT PRE BRATISLAVU A BUDÚCNOSŤ

„Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude sa ti zdať, akoby sa všetky hviezdy smiali, pretože ja sa budem na jednej z nich smiať. Ty budeš mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať.“

EP

—  Antoine de Saint-Exupéry — 

Malý princ (Le Petit Prince) Kapitola XXVI

Cieľ projektu

Vybudovanie a prevádzka profesionálneho observatória s verejným využitím v areáli novej budovy Nemeckej školy Bratislava na Bárdošovej ulici. Asi všetci ľudia so záujmom dvíhajú zrak ku hviezdam. Výsledok tohto projektu, hvezdáreňs ponukou pre jej verejné využitie, je projektom pre mesto Bratislavu a novým jedinečným vzdelávacím projektom.

Rozhodnutie o projekte

V januári 2021 predstavenstvo Školského združenia rozhodlo, projekt oficiálne naštartovať a hvezdáreň vybudovať. V pláne je taktiež jej verejné využitie. Verejné využitie v spolupráci so zaujímajúcimi sa osobami, školami, firmami a inštitúciami, je dôležitým bodom projektu, keďže v Bratislave momentálne nie je k dispozícii žiadna hvezdáreň. V priebehu ostatných 30 rokov v Bratislave nebola postavená a otvorená nová hvezdáreň. Nemecká škola Bratislava by pre tento účel rada využila príležitosť projektu prestavby novej budovy. Pre financovanie projektu plánuje jeho prípravný tím získať firmy a súkromné firmy, ktoré majú o tento vzdelávací projekt záujem a v budúcnosti by sa na ňom chceli zúčastňovať.

Financovanie

Zo štúdie, ktorú sme dali na daný účel vyhotoviť, vyplýva, že na hvezdáreň s možnosťou využívania pre verejnosť je potrebné rátať s investíciou približne 150.000 – 200.000 EUR. Plánom je zozbierať túto sumu prostredníctvom príspevkov od firiem, súkromných osôb, inštitúcií zaujímajúcich sa o tento projekt, prípadne od fondov EÚ. Postup procesu financovania ovplyvní rýchlosť investície a dobu realizácie projektu.

„Astronómia na dosah – Nemecká škola Bratislava plánuje stavbu observatória“

1. fáza

analýza

júl 2020 - január 2021

 • spolupráca s “planetaria.sk” združenie mimoriadne angažovaných laických astronómov
 • výsledok: štúdia s prieskumom plánovanej lokalitypotrebného rozpočtu a detailného rozpisu nákladov známych dodávateľov

2. fáza

prvé kroky

február – august 2021

 • príprava marketingových materiálov
 • Uverejnenie informácií o projekte prostredníctvom Nemecko-slovenskej priemyselndej a obchodnej komory (AHK) a v sociálnych médiách
 • Príprava crowdfundingovej kampane (začiatok je plánovaný na 08.03.2021)
 • Kontakty na firmy a súkromné osoby Štrukturálne prispôsobenie strešnej plochy budovy pre návštevnícku plošinu a parkovacích miest pre hvezdáreň
 • Žiadosť o záväzné ponuky pre jednotlivé zložky observatória

3. fáza

stavebná fáza

august 2021 – jún 2022

 • prebiehajúca zbierka finančných príspevkov
 • stavba kupoly hvezdárne, termín závisí od stavu zbierky
 • nákup a inštalácia astronomického vybavenia, termín závisí od stavu zbierky

4. fáza

operatívna prevádzka

od septembra 2022

 • pracovná zmluva s angažovanou, kompetentnou osobou na vypracovanie prevádzkového plánu a realizáciu plánovaných aktivít (napr. „Astronomický klub“, školské projekty, spolupráca s univerzitou, atď.)

V médiách - kto a čo o nás napísal

Prehľad článkov a správ

Kontakty

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA

Palisády 51, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/2042 2810
info@deutscheschule.sk

Öffnungszeiten Rezeption / Otváracie hodiny recepcia:
Täglich/denne 07:30 – 15:30