KNIŽNICA

  • Školská knižnica je k dispozícii žiakom, učiteľom, školskému personálu, a s povolením vedenia knižnice aj externým osobám.

MÉDIÁ

V našej knižnici sa aktuálne nachádza približne 3100 rôznych titulov. K tomu patria knihy, časopisy, audioknihy, DVD a CD nosiče.  Žiakom je k dispozícii aj počitač s prístupom na internet.

PRIHLÁŠKA

NAŠE CIELE

Posilnenie čitateľských návykov
Poskytovanie médií pre prípravu na vyučovanie
Poskytovanie médií aj počas voľna, resp. na prázdniny
Sprostredkovanie radosti z čítania

KNIŽNÝ PORIADOK

Knižničný poriadok musí vopred podpísať každý žiak a jeho zákonný zástupca. Knižničný poriadok je k dispozícii k nahliadnutiu tu:


PORIADOK

KONTAKT

BARBARA ŠKARPÍŠKOVÁ

Vedenie knižnice

bibliothek@deutscheschule.sk


Rodičia žiakov školy podporujú personal knižnice

EVA STRASSEROVÁ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram