AKTUALITY

33 škôl, 11 krajín a 480 účastníkov – projekt „LPE 2023“

Žiaci a žiačky zažívajú Európu

1. júna 2023

Susanne Fastabend
Tri písmená LPE znamenajú „let's promote Europe“ – je to jedinečná simulačná hra, počas ktorej sa zúčastnení žiaci vžijú do úlohy európskych poslancov a členských štátov Európskej únie. Dozvedia sa, ako sa prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ľudí od „Valletty po Helsinki, Nikóziu a Lisabon“ – toto prirovnanie vyslovila Anke Rehlingerová, ministerská predsedníčka Sárska, vo svojich uvítacích slovách k prítomným počas slávnostného otvorenia.
Tejto simulačnej hry v Štrasburgu sa počas troch dní úspešne zúčastnilo osem žiakov a žiačok našej školy z 10. a 11. ročníka v sprievode svojich učiteliek pani Svenje Ceranna a pani Susanne Fastabend. Naša škola sa projektu zúčastňuje druhýkrát. Žiaci a žiačky sa na svoje vystúpenie v Európskom parlamente pripravovali celý rok. Ako poslanci strán zastúpených v parlamente – napr. skupiny Zelených, Európskych konzervatívcov a reformistov ako aj sociálnych demokratov – diskutovali o návrhoch zákonov spolu so študentami z iných európskych škôl a formulovali svoje pozmeňujúce návrhy. Tento rok ako členovia Rady ministrov definovali spôsoby prijatia zákona o dodávateľskom reťazci z pohľadu Portugalska. 
V Štrasburgu naši žiaci preukázali otvorenosť voči účastníkom z iných škôl z iných krajín, schopnosť tímovej práce pri spolupráci vo výboroch a odvážne a slobodne vystupovali za svoju stranu a Radu Európskej únie pred približne 500 ľuďmi v sále „Hémicycle“ – „srdci“ európskej demokracie. 
Osobne si vyskúšali, že politické a kultúrne rozdiely sa dajú prekonať v dialógu a že ich budúcnosť ako Európanov nie je daná, ale musí sa formovať – a to tak, že v tomto jedinečnom mierovom projekte, ktorým je Európska únia, zostáva v platnosti nasledujúci citát: „être né sous une bonne étoile est bien, mais grandir sous 12 bonnes étoiles c'est encore mieux!“ teda „Narodiť sa pod šťastnou hviezdou je dobré, ale vyrastať pod 12 šťastnými hviezdami je ešte lepšie!“
SPÄŤ


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram