NEMECKÁ ŠKOLA BRATISLAVA

O nás

DSB je súkromná škola v Bratislave, jedna zo 140 nemeckých zahraničných škôl vo svete. V decembri 2021 bola DSB nominovaná na „špeciálnu cenu“ v súťaži „Deutscher Schulpreis 20/21“.
PRIHLASOVANIE
Nemecká škola bola založená na Slovensku v roku 2005. Aktuálne školu navštevuje takmer 400 žiakov, prevažne zo Slovenska a Nemecka, ale aj z iných krajín či rôznych národností.
Dôraz pri vyučovaní predmetov sa kladie na vyučovací jazyk, ktorým je nemčina, samostatnosť, ale i tímového ducha. Podporuje sa hlavne kreatívne i kritické myslenie, ako aj pozitívny postoj k učeniu a k iným kultúram. Vyučovanie prebieha v malých skupinách s nemecky hovoriacimi učiteľmi. Každý žiak má svoj vlastný laptop/iPad.
Nemecká škola prešla mnohými zmenami. Pôvodne sídlila v prenajatej budove na Palisádach, časom sa rozrástla aj o priestory na Panenskej ulici. Aktuálne sídlime v tichej lokalite na Bárdošovej ulici vo veľkej modernej budove, kde majú žiaci k dispozícii moderné zariadenia, halu, multifunkčné ihrisko a čoskoro pribudne aj observatórium. Priestorový koncept zodpovedá najnovším pedagogickým poznatkom.


Čo je to vlastne „nemecká zahraničná škola“?

„Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) spolkovej správy z poverenia ministerstva zahraničných vecí zastrešuje ako Spolkový štátny školský dozor v spolupráci s jednotlivými krajinami t. č. 140 nemeckých zahraničných škôl. Podporuje školy vo finančnej, personálnej ako aj pedagogickej oblasti a sprevádza kvalitatívny rozvoj škôl.“

Pre Nemeckú školu Bratislava to okrem iného znamená, že

ponúkame žiakom štúdium v 1. až 5. ročníku v dvoch paralelných triedach a v 6. až 12. ročníku v jednej triede v každom ročníku.

Jedna trieda má spravidla do 24 žiakov. Počet žiakov v triede je flexibilný, keďže sa Nemecká škola zaväzuje prijať všetky nemecké deti, ktorých rodičia boli z pracovných dôvodov vyslaní na Slovensko.
Ďalšie informácie o kritériách prijímania a formuláre na prihlásenie nájdete tu:
INFO »
na našej škole vyučuje 8 učiteľov vyslaných a platených z Nemecka.
DSB dostáva ročnú finančnú podporu z Nemecka.
ponúkame maturitu zo slovenského jazyka a literatúry, ako aj nemeckú medzinárodnú maturitnú skúšku.
vo vyučovacom procese presadzujeme nemecké kvalitatívne štandardy.
Škola je pravidelne kontrolovaná inšpekciou z Nemecka (Spolková krajinská inšpekcia)
sme získali finančnú podporu pre projekt „Nová školská budova“ z Nemecka
sa tešíme podpore a dobrej spolupráci s nemeckými inštitúciami a firmami na Slovensku (napr. s Veľvyslanectvom SRN, Goethe inštitútom, DSHIK atď.).


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram