DSB

PRIHLASOVANIE

Formuláre a informacie

o kritériách prijímania

PRIHLÁŠKA

do školy a škôlky

MATERSKÁ ŠKOLA

Postup prihlasovania dieťaťa do materskej školy DSB

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Postup prihlasovania na ZŠ

GYMNÁZIUM

Postup prihlasovania na druhý stupeň a na gymnázium (ročníky 5 – 12)

PRIHLÁŠKA

pre žiaka hosťa na DSB

DOTAZNÍK

o pokrytí jazykov až po 10. ročník vrátane na základnej škole a na gymnáziu

PORIADOK

 platenia školného
stav k 01.09.2023

MODEL

školného od 01.09.2023


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram