ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Princípy vyučovania

Od školského roka 2020/2021 je do vyučovania integrované aj používanie iPadov.
Všetci žiaci základnej školy majú vlastné školské zariadenie, ktoré rôznym spôsobom využívajú na vyučovaní. 
Pedagogický zbor základnej školy tvorí okolo 20 slovensky a nemecky hovoriacich učiteľov.
samostatnosť

strategické učenie
schopnosť reflexie

projektovo orientované učenie
vlastná zodpovednosť

bádavé učenie
  • Nemecký jazyk sa v  1.-4. ročníku vyučuje tímovo. Vďaka teamteachingu môžu dvaja učitelia pokryť potrebu rôznych druhov podpory a pomoci v  rôznorodom vyučovacom procese.

    IVANA KORENKOVÁ

    Riaditeľka Základnej školy
    KONTAKT
Úlohou základnej školy je poskytnúť žiakom až po 4.ročník základné všeobecné vzdelanie, schopnosti a zručnosti k samostatnému získavaniu vedomostí pre celoživotné učenie a sociálne i osobnostné kompetencie.
Táto úloha je charakterizovaná postupným prechodom od hravých foriem učenia ku školským formám práce a učenia.

Patrí k tomu rozvíjanie rôznych talentov jednotlivých žiakov v rámci spoločného vzdelávacieho vývinu, osvojenie si spôsobov správania v spoločenstve ako aj podpora vlastnej kreativity a tvorivého výrazu.

Našu základnú školu aktuálne navštevuje takmer 150 detí v dvoch paralelných triedach. Väčšina žiakov prichádza z našej materskej školy, máme však aj deti z iných materských skôl, ktoré svoju školskú dochádzku začínajú u nás.
Deti s nemeckým, slovenským alebo iným materinským jazykom majú spoločne vyučovanie v nemeckom jazyku podľa nemeckých učebných plánov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PDF dokumenty na stiahnutie

KONCEPT

Informácie o predmete nemeckého jazyka 

DFU

Informácie o predmete nemeckého jazyka (DFU)

PRECHOD

Prechod zo základnej školy na gymnázium


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram