PORADENSTVO

NÁŠTEVY V TRIEDACH

pravidelné návštevy v triedach – za účelom podpory detí, zlepšenia a skvalitnenia výučby, prevencie skrze včasné zachytenie psychických porúch, či porúch učenia alebo správania.

SKUPINOVÉ AKTIVITY

zamerané na podporu a rozvoj sociálnych zručností detí a ich sebavedomia, riešenie konfliktných situácii a zlepšovanie sociálnej klímy v triedach


STRATÉGIA UČENIA

potrebné intervencie podporujúce zdravý vývin a sebarealizáciu detí a  poradenstvo ohľadom efektívnych stratégií učenia.  • „Všetky deti ako aj dospelí, majú tie vnútorné zdroje ktoré potrebujú, aby úspešne zaobchádzali so životom a rástli.“


    VIRGINIA SATIROVÁ

Školská psychologička

Je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc, poradenstvo a podporu v zložitých situáciách – žiakov, ich rodičov, ako aj učiteľov.

Pomoc

Poradenstvo

Podporu

PORADENSTVO

KONTAKT

NINA KURZ

Psychologické poradenstvo pre základnú školu
gs.psycholog@deutscheschule.sk
+421 (2) 2042 - 2816


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram