PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

  • „Všetky deti ako aj dospelí, majú tie vnútorné zdroje ktoré potrebujú, aby úspešne zaobchádzali so životom a rástli.“


    VIRGINIA SATIROVÁ

Primárna činnost

Dobrá vzájomná spolupráca rodiny so školou má viditeľný pozitívny vplyv na úspešnosť žiakov v škole nielen zvýšením celkového pozitívneho vzťahu žiaka ku škole a k učeniu ako takému, ale tiež znižuje množstvo problémov v správaní.

PORADENSTVO

Konzultačno-poradenská činnosť


PREVENCIA

Preventívna činnosť (realizovanie aktivít napomáhajúcich zdravému rozvoju osobnosti žiaka)

INTERVENCIA

Intervenčná činnosť (uskutočňovanie krokov vedúcich k pozitívnych zmenám)


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram