PORADENSTVO

Učitelia

Na súčasného učiteľa je vytváraný vysoký tlak zo strany školy, žiakov, rodičov a celej spoločnosti. 
Na jednej strane narastajú nároky (ne)pedagogickú činnosť, na druhej na jeho celkovú osobnosť. Je prirodzené, že množstvo protichodných očakávaní musí učiteľ nie vždy zvládať efktívne. Aj z tohto dôvodu môže byť pre neho spolupráca a podpora zo strany školského psychológa prínosná.ÚČASŤ NA VYUČOVACÍCH HODINÁCH

z dôvodu posudzovania pedagogických ompetencii ale s cieľom
vytvoriť si prehľad a objektívne posúdiť situáciu 

KONZULTÁCIE

ohľadom žiakov, vzťahoch v triede, individuálnych potrieb… 

TVORBA

preventívnych programov aj na základe podnetov učiteľov 

PODPORA

pri riešení medziľudských vzťahoch 

POMOC

pri psychickej záťaži

PORADENSTVO

v oblasti profesijného a osobnostného rastu 


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram