PORADENSTVO

Školská psychologička

ŽIACI

Je dôležité, aby bola škola pre dieťa bezpečným prostredím, ktoré bude pozitívne prispievať k jeho duševnému zdraviu a osobnostnému vývinu. 
VIAC

UČITELIA

Na súčasného učiteľa je vytváraný vysoký tlak zo strany školy, žiakov, rodičov a celej spoločnosti. 


VIAC

RODIČIA

Vyhľadanie školského psychológa neznamená zlyhanie rodiča. Naopak je odrazom vnútornej sily a odhodlania čeliť náročným situáciám. 
VIAC
  • „Všetky deti ako aj dospelí, majú tie vnútorné zdroje ktoré potrebujú, aby úspešne zaobchádzali so životom a rástli.“


    VIRGINIA SATIROVÁ

Primárna činnost

Dobrá vzájomná spolupráca rodiny so školou má viditeľný pozitívny vplyv na úspešnosť žiakov v škole nielen zvýšením celkového pozitívneho vzťahu žiaka ku škole a k učeniu ako takému, ale tiež znižuje množstvo problémov v správaní.

PORADENSTVO

Konzultačno-poradenská činnosť


PREVENCIA

Preventívna činnosť (realizovanie aktivít napomáhajúcich zdravému rozvoju osobnosti žiaka)

INTERVENCIA

Intervenčná činnosť (uskutočňovanie krokov vedúcich k pozitívnych zmenám)

Konzultačné hodiny

Konzultácia je možná po vzájomnej dohode osobne, telefonicky, e-mailom
UŽITOČNÉ LINKY

PORADENSTVO

KONTAKT

 BARBORA WALTER ŽEMBEROVÁ

Psychologické poradenstvo pre gymnázium

gym.psycholog@deutscheschule.sk
+421 (02) 2042 - 2816


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram