PORADENSTVO

Žiaci

Je dôležité aby bola škola pre dieťa bezpečným prostredím, ktoré bude pozitívne prispievať k jeho duševnému zdraviu a osobnostnému vývinu. 
Je dôležité aby bola škola pre dieťa bezpečným prostredím, ktoré bude pozitívne prispievať k jeho duševnému zdraviu a osobnostnému vývinu. Psychická záťaž môže mať negatívny dopad na kognitívne funkcie dieťaťa a tým aj na jeho školské výsledky. V dnešnom svete orientovanom predovšetkým na výkon má veľký význam rozvíjať u detí poviedomie o dôležitosti psychického zdravia. Preto sme radi, že môžeme byť dôvernou osobou pre našich žiakov a témy, ktoré považjú za dôležité.NÁŠTEVY V TRIEDACH

za účelom včasného zachytenia problémového správania

PREVENTÍVNE AKTIVITY

s cieľom predchádzania problémového správania a informovanosti žiakov

WORKSHOPY

k témam stres a zvládanie záťažových situácií

POSKYTNUTIE

bezpečného a dôverného prostredia v (ne)náročných situáciách

SKUPINOVÉ AKTIVITY

podporu triednej klímy a vzájomných vzťahov
zamerané na rozvoj sociálnych zručností

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

zamerané na:
Podporu duševného zdravia
Osobnostný rozvoj
Zvládanie záťažových životných situácií
Stratégie učenia


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram