PEDAGOGICKÝ ZBOR

Gymnázium

Tím v školskom roku 2023/2024 
 • ANDREAS HEUER

  Francúzsky jazyk, Dejepis, Etická výchova

  ANDREJ SCHÖBER

  Telesná výchova

  ANDREAS BOCKHOLT

   Vedenie vyššieho stupňa vzdelávania
  Nemecký a anglický jazyk

  ACHIM SILZ

  Matematika, Fyzika
 • CARMEN NASSE

  Riaditeľka školy
  Nemecký jazyk, Anglický jazyk

  DANA LUTS

  Biológia, Anglický jazyk

  DRAHOMÍRA LÁNYI

  Výtvarná výchova, Etická výchova, Náboženstvo

  GERALD KOHNE

  Nemecký jazyk, Geografia

 • JANA KUCHAROVÁ

  Náboženská výchova rímsko-katolícka

  JAKOB HANZ

  Zástupca riaditeľsky školy
  Dejepis, Ekonomika, Telesná výchova

  KATARÍNA BRESTOVSKÁ

  Zástupkyňa riaditeľky školy
  Slovenský jazyk, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk, Slovenský dejepis

  KARIN PIPIŠKOVÁ

  Biológia

 • KRISTÍNA KRAMÁR

  Chémia, Biológia

  LUCIA GRICHOVÁ-OKSOŠOVÁ

  Koordinátorka pre slovenské záležitosti
  Slovenský jazyk, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk, Občianska náuka

  LUCIA STRAPÁČOVÁ

  Slovenský jazyk ako cudzí jazyk, Občianska náuka

  MARCELA MIŠKOVIČOVÁ 

  Slovenský jazyk, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk, Slovenský dejepis

 • MARIANNA GAZDÍKOVÁ

  Hudobná výchova, Etická výchova

  MARKUS SAUER

  Mediálny koordinátor
  Matematika

  MATÚŠ JARÁBEK

  Nemecký a anglický jazyk

  NINA KURZ

  Pedagogicko-psychologická poradkyňa
 • PETER HRUŠKA

  Telesná výchova, Slovenská geografia

  SIMON UNTERFRAUNER

  Nemecký jazyk,

  SUSANNE FASTABEND

  Francúzsky jazyk, Ekonomika

  SVENJA CERANNA

  AQM-koordinátorka, Dejepis, Etická výchova, Výtvarná výchova
 • THOMAS ICHTER

  Štúdijný poradca, Fyzika, Chémia, Matematika

  ZUZANA MARKOVÁ

  Koordinátorka nižšieho stupňa gymnázia, Nemecký a anglický jazyk

  MARINA KRASNAN

  Etická výchova

  ZUZANA TOMČÁNIOVÁ

  Špeciálna pedagogička

ZOZNAM

GYMNÁZIUM

KONTAKT

ANDREAS BOCKHOLT

Vedenie vyššieho stupňa gymnázia
andreas.bockholt@deutscheschule.sk

ZUZANA MARKOVÁ

Vedenie nižšieho stupňa gymnázia
zuzana.markova@deutscheschule.sk


PHONE

02/2042 2810

E-MAIL

info@deutscheschule.sk

SOCIALS


© Copyright 2021. Deutsche Schule Bratislava
JOBIMPRESSUMSPONSORINGKONTAKT
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram